Inkluderende LAN – hvordan forholde seg til aldersgrenser?

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man kan være fremoverlent samtidig som man lager trygge møteplasser for gaming. Mange fritidsklubber arrangerer LAN, og synes det er vanskelig å forholde seg til aldersgrenser som er satt på dataspill. I denne artikkelen har vi samlet erfaringer fra våre medlemsklubber om hvordan dette løses på forskjellige måter.
 

Om aldersgrenser:

Bakgrunnsinformasjon

Vi vet at ungdommer forholder seg på ulike måter til aldersgrenser som er satt på spill. 51 % av 9 – 17 åringer har spilt spill med aldersgrense 18 år, men bare 22 % av foreldrene visste om dette! Barn og unge har mye kunnskap om spill og deres innhold, for eksempel om aldersgrensene handler om skremmende innhold eller vanskelighetsgrad. Foresatte kjenner sine barn godt, og derfor er det lurt å snakke med dem om hva deres barn får lov til og informere dem om hva slags aktiviteter som finnes på LAN-et. Kanskje noen av dem vil involveres også? Noen klubber lager egne tider hvor foreldre inviteres på besøk, og noen foreldre ønsker også å være frivillig – og kanskje bli med på et spill eller to når de først er innom. Aldersgrenser er til for en grunn, og det er voksne arrangørers ansvar å sørge for at det er trygt og inkluderende å være på LAN.

Hva er en aldersgrense?

Aldersgrenser er ment som en anbefaling med hensyn til hvilken alder spillets innhold er egnet for.

Målet med aldersgrense?

Målet med aldersgrenser er å skjerme unge for destruktive, skremmende eller triggende spill.

18+

Aldersgrense 18 er skildring av grov vold og/eller inneholder innslag av visse typer vold. 

Definisjon på grov vold/ubehagelig skildring

Hva den enkelte oppfatter som grov vold/ubehagelig skildring av vold er forskjellig fra person til person

Hvor mange under 18 har spilt spill med aldersgrense 18 år?

51 prosent av 9–17-åringene som spiller spill, har spilt spill med aldersgrense 18 år. (Barn og medier 2020) 

Annen statistikk

Ifølge barn er det langt flere som spiller spill med aldersgrense 18 år enn det er ifølge foreldrene til 9–17-åringene (22 prosent).

 

Eksempler fra fritidsklubber

  • Å bygge turneringer/show rundt spill som har lav aldersgrense og som i tillegg ikke koster penger inkluderer mange, noe som kan gjøre arrangementet ekstra populært.
    Noen fritidsklubber velger å sette stort fokus på spill som kan spilles av alle, og prioriterer disse i fremvisning på LAN/arrangementer mens de ekskluderer spill som ikke kan spilles av alle. For eksempel er Rocket league svært populært blant barn og unge nettopp fordi aldersgrensen er 3+, i tillegg til at det er gratis.
  • Noen velger å inkludere aldersgrenser 16+ i sine LAN, og sender i forkant ut et infoskriv og samtykkeskjema til ungdommenes foresatte.

     

Dataavtaler / samtykkeskjema:

Dataavtaler formidles til og signeres av foreldre (med spillende barn eller LAN-seere) og inkluderer god informasjon om spill som skal det arrangeres aktiviteter i på lanet, eller som skal vises på storskjerm. Foreldre signerer for den enkelte deltaker, og dette skrivet er et utgangspunkt for å få lov til å bli med på LAN. 

Noen bruker også data avtaler for å avklare hvilke spill som kan arrangeres på LAN, og hvilke aldersgrenser disse spillene kan ha.

En fritidsklubb i Trondheim kommune arrangerer spill opp til 16 årsgrense. De skriver data avtalene sine slik:  «Det vil bli arrangert konkurranser hvor ungdommer spiller mot hverandre med spill som innehar en aldersgrense opp til 16 år. Om du/dere har spørsmål eller innsigelser på dette, vennligst ta kontakt».

Det vil kunne oppleves som ekskluderende om noen enkelte ikke får signert dataavtale, og om dere velger å gjennomføre er det derfor veldig bra å arrangere parallelle aktiviteter slik at det er spillmuligheter/seermuligheter for alle.

 

08.04.2022