Inkluderende LAN – hvordan forholde seg til aldersgrenser?

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man kan være fremoverlent samtidig som man lager trygge møteplasser for gaming. Mange fritidsklubber arrangerer LAN, og synes det er vanskelig å forholde seg til aldersgrenser som er satt på dataspill. I denne artikkelen har vi samlet erfaringer fra våre medlemsklubber om hvordan dette løses på forskjellige måter.
 

Om aldersgrenser:

[pafa_faq category=142]

 

Eksempler fra fritidsklubber

  • Å bygge turneringer/show rundt spill som har lav aldersgrense og som i tillegg ikke koster penger inkluderer mange, noe som kan gjøre arrangementet ekstra populært.
    Noen fritidsklubber velger å sette stort fokus på spill som kan spilles av alle, og prioriterer disse i fremvisning på LAN/arrangementer mens de ekskluderer spill som ikke kan spilles av alle. For eksempel er Rocket league svært populært blant barn og unge nettopp fordi aldersgrensen er 3+, i tillegg til at det er gratis.
  • Noen velger å inkludere aldersgrenser 16+ i sine LAN, og sender i forkant ut et infoskriv og samtykkeskjema til ungdommenes foresatte.

     

Dataavtaler / samtykkeskjema:

Dataavtaler formidles til og signeres av foreldre (med spillende barn eller LAN-seere) og inkluderer god informasjon om spill som skal det arrangeres aktiviteter i på lanet, eller som skal vises på storskjerm. Foreldre signerer for den enkelte deltaker, og dette skrivet er et utgangspunkt for å få lov til å bli med på LAN. 

Noen bruker også data avtaler for å avklare hvilke spill som kan arrangeres på LAN, og hvilke aldersgrenser disse spillene kan ha.

En fritidsklubb i Trondheim kommune arrangerer spill opp til 16 årsgrense. De skriver data avtalene sine slik:  «Det vil bli arrangert konkurranser hvor ungdommer spiller mot hverandre med spill som innehar en aldersgrense opp til 16 år. Om du/dere har spørsmål eller innsigelser på dette, vennligst ta kontakt».

Det vil kunne oppleves som ekskluderende om noen enkelte ikke får signert dataavtale, og om dere velger å gjennomføre er det derfor veldig bra å arrangere parallelle aktiviteter slik at det er spillmuligheter/seermuligheter for alle.

 

08.04.2022