Innkalling Landsting

I henhold til lovene i Ungdom og Fritid skal Landstinget innkalles med minst tre måneders varsel. Vi har derfor allerede nå gleden av å innkalle til årets viktigste møte, som arrangeres 06. april- 7. april, på Thon hotell Vettre i Asker.

Har dere tanker om hvor vi bør gå og hva vi bør mene, er dette tiden for å si det! 

Hvem deltar?

På landstinget møter sentralstyret og delegater fra kretsene. Kretsene har en direkte påvirkningskraft på Ungdom og Fritid, så de har rett til å sende to delegater. Det er et krav at minst et av kretsdelegatene er en ungdom. Kretsdelegatene har fulle rettigheter (stemme- og forslagsrett). De får dermed dekket reise og opphold. I tillegg møter ulike komiteer og utvalg, samt sekretariatet med tale og forslagsrett. Det blir også invitert observatører og gjester.

Alle våre medlemmer kan delta som observatører. Kretsene kan delta med flere enn to representanter, men da som observatører uten fulle rettigheter. Medlemsklubber som ikke er del av en krets har selvfølgelig også mulighet til å delta, men da som observatører uten stemmerett. Ungdom og Fritid dekker reise og opphold kun for delegater med fulle rettigheter.

Frister
Forslag til landstinget må være sendt sentralstyret senest fire uker før møtet (09. mars), og kan sendes inn gjennom våre nettsider fra februar.

For å kunne garantere hotellrom må delegater fra kretsene og observatører melde seg på innen 08. februar.  Siste frist for påmelding er to uker før møtet, 23. mars. Påmelding skjer via våre nettsider etter jul. Dagsorden og sakspapirer blir sendt til delegatene og kretsene to uker før landstinget.

17.12.2018