International Journal of Open Youth Work Issue 3

Hvilken betydning har ungdomsarbeid på åpne møteplasser i unges liv? Tredje utgave av International Journal of Open Youth Work er ute.

For tredje gang har vi i samarbeid med Newman University, Göteborgs universitet, Universitetet på Island og Professional Open Youth Work in Europe (POYWE), gleden av å presentere International Journal of Open Youth Work. Denne tredje utgaven består av syv artikler skrevet av forskere og praktikere sammen. Målet med dette tidskriftet har hele tiden vært at man skal bringe forskerne nærmere praksisfeltet, og praksisfeltet nærmere forskningen, og det klarer vi igjen. Mange av artiklene i denne utgaven handler om hvilken betydning ungdomsarbeid på åpne møteplasser har i ungdoms liv og hvorfor det er viktig.

– Det er viktig at feltet selv tar ansvar og utvikler ny og relevant kunnskap om og til feltet. Det tror jeg bidrar til både faglig utvikling og innovasjon. Tidsskriftet representerer en ny måte å tenke forskning på og kritiseres for å være for lite akademisk. Det er en kritikk jeg tar imot med takk og som et bevis på at vi på mange måter har oppnådd det vi ville, nemlig tilgjengelig kunnskap, kompetanse og forskning, sier administrerende redaktør Amund Røhr Heggelund.

Den tredje utgaven inneholder også en norsk artikkel skrevet av Hedda Hakvåg og Amund Røhr Heggelund fra Ungdom og Fritid som omhandler hvordan den norske folkehelsepolitikken kan bidra til politisk og faglig anerkjennelse av ungdomsarbeidet.

Forfatterne kommer fra henholdsvis Australia, Storbritannia, Norge, Italia og Finland.

13.09.2019