Politiattest for ungdomsarbeidere

Vi får jevnlig spørsmål om man kan kreve politiattest fra folk som søker på jobb som klubbarbeider. Svaret er ja.

En hovedgrunn til kravet om politiattest, er å beskytte barn mot overgrep. Derfor kreves det i de aller fleste yrker hvor du skal jobbe med barn og unge at du fremlegger politiattest. Dette gjelder også hvis du søker jobb i fritidsklubber og ungdomshus. Attesten skal legges frem etter tilbud om ansettelse. Dette opplyses om i stillingsannonsen.

Eksempler på steder som vil kreve en politiattest ved ansettelse er barnehager, SFO, grunnskoler, videregående skoler og barnevern. Arbeid i politiet og fengselsvesenet krever politiattest. Kravet gjelder også ved arbeid hos vaktselskap og for låsesmeder. Dessuten kan frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge kreve politiattest fra deg.

Hva som blir oppgitt i politiattesten, avhenger blant annet av hva slags politiattest det er snakk om. En ordinær politiattest har noen begrensninger, avhengig av når det straffbare forholdet fant sted, og hvor alvorlig forholdet er. Er det snakk om en uttømmende politiattest, vil denne ta med langt mer enn en ordinær politiattest.