Klubbundersøkelsen 2020

Hvordan ser fritidsklubbfeltet ut i dag? Det er dere som har svarene og vi ber nå om litt av deres tid til å dele disse med oss.

Det er nå tre år siden vi utførte vår nasjonale klubbundersøkelse og kartla status for åpne møteplasser for ungdom i Norge. Nå gjør vi det igjen, og vi trenger hjelp fra våre medlemsklubber.

Alle våre medlemmer skal ha mottatt en mail med lenke til undersøkelsen, og vi håper dere tar dere tiden til å svare.

I den forrige klubbundersøkelsen kunne vi avdekke at fritidsklubber og ungdomshus i dag er bedre tilrettelagt for ulike brukergrupper enn noensinne. Til tross for stramme rammer, så vi et mangfoldig aktivitetstilbud, et sterkt prinsipp om gratis deltakelse og en aktiv ung fri­villighet. Ungdom selv var en ressurs som aktivitetsledere og frivillige på klubben. Det ble rapportert om et handlingsrom både i forbindelse med påvirkning av kommunale planverk og gjennom å la ungdomsmedvirkningen gjennomsyre hele sektoren fra økonomi og aktivitet, til ansettelsesprosesser og åpningstider.

17.08.2020