Koordinering av kulturarbeidet for unge i kommunen

Hva skjer hvis kulturskolen og fritidsklubbene drives som et helhetlig koordinert tilbud i kommunen?

Dette ønsker vi å finne ut av gjennom prosjektet «Koordinert kommunalt kulturarbeid – styrking av den lokale grunnmuren». Sammen med Norsk kulturskoleråd og UKM har vi invitert inn fem pilotkommuner som sammen med ungdommer i sine kommuner setter i gang lokale prosjekter denne våren.

Vårt mål er å gi alle barn og unge, gjennom å bygge en solid felles kulturell grunnmur, tilgang til relevante kultur- og opplæringstilbud. Kulturtilbud der de selv er med på å skape, hvor alle har mulighet til å delta, og som gir faglig, kreativ og sosial kompetanse, livsmestring og livskvalitet.

Kommunene som deltar er:

  • Melhus kommune
  • Sunndal kommune
  • Kongsberg kommune
  • Arendal kommune
  • Sola kommune
26.02.2020