Kurssamling for ungdomsarbeidere

– med ungdom som ressurs

Påmeldingsfrist: 15. mai

Sammen med Fagforbundet arrangerer vi kurs for ungdomsarbeidere 25. mai. Kurset tar for seg innholdet i Ungdom og Fritids medvirkningshåndbok «Med ungdom som ressurs». Vi kommer til å ta for oss hvordan ungdomsarbeideren kan jobbe systematisk med ungdomsmedvirkning. Vi legger også til rette for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom deltakerne.

Samlingen er startskudd for vårt arbeid med å bygge opp et felles fagforum for våre medlemmer.

Bakgrunn for samlingen

Ungdom og Fritid jobber med et kompetanseløft i sektoren for ungdomsarbeid. Fritidsklubbene i Norge har en lang tradisjon for å jobbe med ungdomsmedvirkning. Fritidsklubbene og ungdomshusene er ungdommens sted. De har en unik posisjon som bindeleddet mellom det sosialfaglige og kulturfaglige, deres metodikk er både forebyggende og kulturbyggende.

Ungdom og Fritid har i en lang periode jobbet med å kartlegge hvilke medvirkningsverktøy ungdomsarbeiderne bruker i deres møte med ungdom. Dette har vi gjort sammen med flere av våre medlemsklubber, og fellesnevneren var at klubbene jobber metodisk med medvirkning og ressursutvikling av ungdom. Dette resulterte i en medvirkningshåndbok for ungdomsarbeidere, her vi har samlet erfaringer og systematisert hvordan ungdomsarbeideren jobber med ungdomsmedvirkning.

De tre søylene i et godt medvirkningsarbeid er relasjon, relevans og ressurs. Dere vil lære mer om denne metoden under samlingen.

17.04.2018