La ungdomsarbeidere være ungdomsarbeidere nå

Det er viktigere enn noen gang at kommunene prioriterer ungdomsarbeiderne sine. Både i et smittevernsperspektiv og fordi mange ungdommer sårt trenger trygge voksenpersoner i livet sitt nå.

I Dagbladet mandag 30.mars delte stortingsrepresentant Jan Bøhler sine bekymringer for ungdomsmiljøene i Oslo nå som alle fritidstilbudene er stengt. Han peker på den økte faren for smitte, konflikt og kriminalitet, mens han maner bydelene og kommunen til å sette ungdomsarbeiderne på jobb.

Vi deler hans bekymringer.

André Ruud, generalsekretær i Ungdom og Fritid

Permitterte ungdomsarbeidere

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus har denne uken skrevet en rapport om fritidsklubbenes situasjon under koronakrisen. Denne rapporten viser at flere ungdomsarbeidere nå opplever å bli permittert eller satt til andre, mer forefallende oppgaver i kommunen.

Når vi andre går inn i påskeferie, skolene fortsatt er stengt, hytteturen er avlyst og lærerne har skrudd av læringsbrettet, er det ungdomsarbeideren som tar over stafettpinnen og holder hjulene i gang i det oppvekstfaglige feltet.  Kommunene må la ungdomsarbeiderne være ungdomsarbeidere akkurat nå.

Digitalt ungdomsarbeid

Mange fritidsklubber rundt i landet har allerede satt i gang digitale og nettbaserte aktiviteter for ungdommene de til vanlig møter flere ganger i uken. Ungdomsarbeiderens rolle i denne krisen er å sørge for at de, som trygge voksenpersoner i barn og unges liv, får møtt ungdommene og at de skaper arenaer hvor ungdom fortsatt kan møtes selv om klubben er stengt. For at dette skal gå så knirkefritt som mulig må ungdomsarbeiderne nå bruke tiden på å bli gode på de digitale plattformene og verktøyene.

Kommunene må sørge for at ungdomsarbeiderne har de tekniske løsningene de trenger for å utføre oppgavene de nå har foran seg. Ungdom og Fritid ser at flere av klubbene søker midler til enkle digitale løsninger som webkamera, PC og lisenser til digitale plattformer. Her må kommunen sørge for at dette er på plass raskest mulig.

Fortsette oppsøkende arbeid i trygge rammer

I en tid hvor isolasjon og ensomhet gjør seg gjeldende, kan jobben ungdomsarbeiderne gjør være avgjørende for den psykiske og fysiske helsen til landets ungdommer. Vi har de siste ukene sett at ungdom trosser helsemyndighetenes regler for større samlinger. Dette vil bare forsterke seg de neste dagene og inn i påskeferien. Flere ungdomsarbeidere driver nå oppsøkende ungdomsarbeid på fotballbaner, parker og andre uformelle møteplasser. Dette ligger i deres samfunnsmandat og de tar jobben. I stedet for å forby ungdom å samles ved å bruke Smittevernloven, ber vi om at ungdomsarbeiderne får tid og mulighet til å gjøre jobben sin sammen med forebyggende politi og vektere.

Da trenger vi at Stortinget og regjeringen er tydelig ovenfor kommunene om at de nå må la ungdomsarbeidere være ungdomsarbeidere.

01.04.2020