Landskonferanse 20.-22. november

Ungdom og Fritid, i samarbeid med UKM, Fagforbundet og Bodø 2024, ønsker dere velkommen til Landskonferansen 2022!

Nå som vi er tilbake i en ny normal etter flere annerledesår, vil vi igjen ønske dere velkommen til et av våre mest tradisjonsrike arrangementer, nemlig Landskonferansen. Arrangementet gjennomføres fysisk i vakre Nordland, på Scandic Havet og Scandic Bodø hotell i Bodø. 

Hva har vært viktig for feltet siden gjenåpning etter pandemien, og hvilke krefter er det viktig at vi tar med oss videre? Nå er det på tide å sette kurs i full fart fremover! 

Årets konferanse, UNG 3.0 – TAKTSKIFTE, skal handle om psykisk helse, rekruttering og innovasjon på feltet. Hvordan er det klubbene fornyer seg og tilpasser seg en ny hverdag? Hva skal til for å få til gode samarbeid på tvers, til det beste for barn og ungdom? Hvordan minske terskelen for ungdomsinvolvering fra ungdom og helt opp til ledernivå?  Landskonferansen er  20-22. November. I løpet av disse dagene vil vi ha ulike innslag med faglig påfyll, og ikke minst mulighet til nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom alle deltakere.  Den første dagen vil vi legge opp til gode samtaler og erfaringsutveksling ungdomsarbeidere imellom, og til et spennende klubbesøk. Deltakelse er valgfritt.

Dette årets headliner er allerede booket: Ingeborg Senneset!  Ingeborg Senneset er journalist, forfatter og samfunnsdebattant. Hun er en etterspurt stemme på scenen og kjent for sin åpenhet rundt hennes egen historie i psykiatrien. 


Hvis du vil være helt sikker på at du får hotellrom, anbefaler vi å melde deg på innen t.o.m. 12. september. 

Tillitsvalgte voksne i fylkesstyre får 500 kr rabatt!

24.05.2022