Landskonferansen 2021 setter ny deltagerrekord

Landskonferanse (7.) 8.-9. november

Vi i Ungdom og Fritid, i samarbeid med UKM, ønsker dere velkommen til Landskonferansen 2021 på Hamar!

Nå som vi forhåpentligvis nærmer oss en ny normal etter et annerledesår, vil vi igjen ønske dere velkommen til et av våre mest tradisjonsrike arrangementer: Landskonferansen. Årets landskonferanse har i skrivende stund over 260 deltakere, som vil si at vi allerede har satt ny deltagerrekord! Hotellet er fullbooket for overnatting, men det finnes gode overnattingsalternativ i gåavstand unna konferansehotellet. Mer info om hotell og påmelding, finner du inne i påmeldingssiden, HER.

Tema: Tilbake til fremtiden

Årets tema er Tilbake til fremtiden – innovasjon og utvikling i fritidsklubbfeltet etter pandemien. Pandemien har satt spor i barn og unge. Nå må vi legge en plan for hvordan ungdomsarbeidet skal være en ressurs og bærebjelke i gjenreisingsprosessen, og det er nettopp dette vi skal se på under konferansen.

Konferanse 8.-9. november, medlemstreff 7. november

Landskonferansen finner sted er 8-9. november. 7. november arrangerer vi også medlemstreff for dere som ønsker å delta på det. I løpet av disse dagene vil vi ha ulike innslag av faglig påfyll, og ikke minst mulighet til nettverksbygging og erfaringsutveksling med resten av gjengen.

Ungdom og Fritid arrangerer i år et medlemstreff i forkant av vår landskonferanse

Hvis du savner den gode samtalen hvor du kan dele erfaringer over en kaffekopp så er dette medlemstreffet midt i blinken for deg!

Tilbake til den gode samtalen!
Etter et år med digitale møter, kan dere endelig få muligheten til å møtes ansikt til ansikt. Ungdom og Fritid legger derfor opp til et uformelt medlemstreff med fokus på den gode samtalen rundt bordet. Dette er helt valgfritt å delta på.

Tidspunkt for medlemstreff:

 1. 16.00-18.00 . Det er ingen innsjekk, så er bare å delta på hele/deler når det passer ankomst.

Det serveres felles middag kl.19.00

Hvem kan delta?

 • Det er åpent for alle, men blir det for mange påmeldte er det våre medlemsklubber som prioriteres, deretter første mann til mølla.
 • Priser er oppført ved påmelding

Fysisk arrangement, og noe digitalt

Landskonferansen er planlagt gjennomført fysisk på Scandic Hotell Hamar, gitt at smittevernstiltakene tillater det. Vi vil også ha noe digitalt tilbud underveis i konferansen. Vi vil komme tilbake til detaljene når arrangementet nærmer seg.

Program

 

Mandag 8. november

09:00-10:30 Registrering og innsjekk

10:30 – 10:50: Velkommen til konferanse!

Konferansestart med musikkinnslag, velkommen til landskonferansen v/Styreleder i Ungdom og Fritid, Trine Ottosen, og bli kjent med årets konferansierer.

10:50 – 11:45: Innenfor – marginalisert – utenfor

Arne Klyve setter søkelys på forhold som beskytter og forhold som skyver unge mennesker ut av konstruktive fellesskap. Hvordan kan vi skape oppvekster for gode liv?

12:00 – 12:45: Psykens Vitaminbjørn

Maria Østhassel er psykolog og kjent for sin spesielle måte å nå barn og ungdom på gjennom sosiale media. Østhassel tar for seg noen av de viktigste psykologiske beskyttelsesmekanismene, som man gjerne får ved å delta i fritidsaktiviteter og fritidsklubber.

13:00 – 14:00: Lunsj

14:00-14:10: Kulturelt innslag

14:10 – 15:00: Panelsamtale

Vi inviterer til panelsamtale om nye måter å tenke innenfor fritidsklubbfeltet: medvirkning, tverrfaglighet og digitalisering. Med oss har vi Rachel Myhrberg fra Redd Barna, Eldrid Andersen fra Kongsberg kommune, Poyan Renani fra Trondheim kommune og André Ruud fra Ungdom og Fritid.

15:15 – 15:45: UoFs-Pris og Turborpisen

Utdeling av Ungdom og Fritids pris i kategoriene: Årets fritidsklubb/ungdomshus, årets ungdomsmedvirkere, årets prosjekt, Ungdom og Fritids ærespris og UKM sin Turbopris.

16:00 – 17:30: Parallelle workshops

 • Mental Helse Ungdom: Hvordan møter vi medlemmer som sliter?
 • Datakultur: Hvordan sette i gang med gaming-aktiviteter?
 • UngHus: Introduksjon til digital veileder om ungdomsmedvirkning.
 • Kom i gang med internasjonale prosjekter!
 • Lederworkshop: Kartlegging og tiltak i kommunens medvirkningsarbeid.

19:00-20:00: Middag

Tirsdag 9. november

09:30:Velkommen dag 2

Kulturelt innslag

09:45 – 10:30: Barrierefri fritid

Oda Oftung, rådgiver for deltagelse og levevilkår i Unge Funksjonshemmede, presenterer veilederen Barrierefri fritid, som skal hjelpe til at flere unge med funksjonsnedsettelser kan være med på fritidsaktiviteter.

10:45 – 11:15: Gaming – Psykt sosialt?

Marie Lunde er gamingkonsulent i Ungdom og Fritid. Hun er opptatt av at vi forstår hvordan gaming kan være både positivt og negativt for ungdoms psykisk helse og sosiale trivsel.

11:15-11:20: UngFritid.no

11:20 – 11:45: GAME Denmark

GAME Denmark skaper sosial endring med ungdomsledet gatesport og kultur. De presenterer konseptet, modellen og erfaringene.

12:00 – 13:00: Representasjon, Resonans og Relevans

Thomas Talawa Prestø har aktivt jobbet med antirasisme, publikumsutvikling, talentutvikling og ungdomsarbeid. Foredraget tar oss med inn i en dypere forståelse av marginalisering og barrierer for deltakelse og paralellsamfunn. Foredraget har fokus på forståelse og løsninger.

13:00-14:00: Lunsj

14:00 – 15:00: Rapportpresentasjoner

Vi hjelper å navigere i rapportjungelen, og presenterer de viktigste rapportene for vårt felt.

 • Ungdom som medforskere: Erfaringer fra UngHus-prosjektet v. Sara B Lorenzen og Monika G Rosten
 • Et bra sted å være – slik barn og unge ser det: Presentasjon av Ungdom og Fritids samarbeidsprosjekt med Redd Barna.
 • Psykt ensom: Ingrid Iversen Hølaas (Røde kors)
 • Ungdom og Fritids Klubbundersøkelse 2020

15:00-15:30: Avslutning og lansering av destinasjon 2022!

 

 

02.11.21