Håndbok i medvirkning: «Med ungdom som ressurs»

Fritidsklubb, ungdomsklubb, kulturhus for ungdom, ungdomshus, skatehall, rockeverksted, mediesenter.  Åpne møteplasser for ungdom kaller seg mye forskjellig. Til felles har de at de jobber metodisk med ungdomsmedvirkning.

Hvordan fungerer denne medvirkningen best i praksis?

Ungdom og Fritid har, i samarbeid med flere medlemsklubber, skrevet en håndbok om hvordan ungdomsarbeidere jobber metodisk med medvirkning og ressursutvikling. Ved å lytte til, og lære av, våre medlemmer har vi samlet kunnskapen i boken «Med ungdom som ressurs».

Håndboken kan brukes av alle som jobber med ungdom og ung kultur. Boken består av to deler, en metodisk del om ungdomsmedvirkning og en praktisk del om arbeid med unge arrangører.

Medvirkning som metode: Relasjon, relevans og ressurs

Dere kan bruke håndboken direkte inn i deres arbeid som et arbeidsverktøy, både som et praktisk oppslagsverk og som en inspirasjonskilde. Boken gir en grunnleggende innføring i Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk.