Meld dere på Stormøte

Stormøte arrangeres 6. – 8. april i Asker.

Workshops – deres mening er viktig

Under årets Stormøte arrangerer vi workshops for ungdom og ungdomsarbeidere hele lørdagen.

Fritidserklæringen

Alle barn og unge har rett til å delta i minst en fritidsaktivitet uavhengig av hvor de kommer fra eller økonomisk bakgrunn. Dette sier Fritidserklæringen. Kommunene, frivilligheten og staten har gått sammen og skrevet under på denne. Vi ønsker å få innspill fra dere ungdomsarbeidere om hvordan man kan skape aktivitet, hvordan rekruttere slik at alle blir med og hvordan man skaper inkluderende arenaer. Hvem bør man samarbeide med lokalt for å sikre at alle får bli med? Dette skal vi diskutere nærmere i løpet av helgen.

I tillegg arrangerer vi en egen workshop for ungdommer hvor vi ønsker at de skal komme med sine tanker om hva som er en meningsfylt fritid. Når har du det bra på fritiden? Er det noen du gjerne vil drive med, men som du ikke har mulighet til? Hva er den god fritid og hva må på plass for å bidra til dette? Dette er noe spørsmål vi søker svar på.

Unge arrangører

Vi skal også arrangere workshop for ungdom hvor vi håper å få innspill om hvordan ungdomsarbeidere kan legge til rette for å jobbe med unge arrangører.  Innspillene skal brukes videre i utviklingen av en gruppebasert medvirkningsmetodikk hvor målet er å veilede og sertifisere ungdom til å bli unge ledere/ ambassadører.

Workshop for voksne – innspill til ny kretsmodell

I tillegg inviterer vi de voksne kretsdelegatene til en økt hvor vi skal se på en ny kretsstruktur opp mot Landsting 2019. Hvordan fungerer dagens modell, og hva kunne alternative løsninger vært? Her ønsker vi deres tanker og ideer.

På Stormøte blir det lagt frem årsmeldinger, revidert regnskap og budsjett, revidert handlingsprogram, uttalelser og resolusjoner. Vi vil også ta opp andre saker og spørsmål organisasjonen ønsker å reise.

Hvem deltar?

På Stormøte møter sentralstyret og to delegater fra hver krets med stemme, tale og forslagsrett hvorav minst en av delegatene er ungdom. I tillegg møter ulike komiteer og utvalg, samt sekretariatet med tale og forslagsrett. Det blir også invitert observatører og gjester.

Kretsene kan delta med flere enn to representanter, men da som observatører uten fulle rettigheter. Medlemsklubber som ikke er del av en krets har selvfølgelig også mulighet til å delta, men da som observatører uten stemmerett. Ungdom og Fritid dekker reise og opphold kun for delegater med fulle rettigheter.

Frist for påmelding er 8. mars 2018.
Obs! Påmelding er bindende.
Det er også mulig å melde seg på Stormøtet etter 8. mars, men da kan vi ikke garantere at det er ledige hotellrom. Absolutt siste frist for påmelding er 19.mars.

Sted: Thon Hotel Vettre i Asker
Møtestart: Fredag 6. april kl 17:00 (innsjekk fra kl 16:00)
Møteslutt: Søndag 8. april, avreise kl. 13:30

Vi håper mange vil delta. Det er viktig for demokratiet i organisasjonen og våre veivalg i tiden som kommer. Det er også en god mulighet til å møte andre engasjerte ungdom og ungdomsarbeidere.

Arrangementet på Facebook

05.02.2018