Mer videreutdanning for ungdomsarbeidere!

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge har UoF opprettet en videreutdanning for deg som jobber med ungdom i fritidsklubber, ungdomskulturhus, eller på lignende åpne møteplasser for ungdom!

Det hele startet med et sterkt ønske om å kunne tilby mer videreutdanning til alle ildsjeler der ute som arbeider med og for ungdom.

I flere år har UoF hatt et tett samarbeid med USN. Universitetet har vært en faglig leverandør i flere sammenhenger, og siden 2018 har vi arbeidet sammen for gi et ekstra godt kompetansetilbud til menneskene som daglig møter den enkelte ungdom i sin livssituasjon, og som bidrar til å gi ungdom håp, mestring, relasjonsbygging, og trygge rammer.

Vi er stolt av å kunne dele resultatet av samarbeidsprosjektet vårt med omverdenen: En videreutdanningen i fritidspedagogisk ungdomsledelse – som både understreker betydningen av demokratisk ungdomsmedvirkning, og som setter fokus på hvilken rolle relasjoner har i ungdomsarbeidet.

Ifølge Amund Røhr Heggelund, samfunnskontakt- og internasjonalt ansvarlig i Ungdom og Fritid, er et tilbud om videreutdanning svært viktig for både ungdomsarbeideren, og for hele feltet:

Ungdomsarbeidere har en helt unik og sentral kompetanse. Den vil vi ta vare på og styrke. Fritidspedagogisk ungdomsledelse er et viktig steg i riktig retning og bidrar til å gi økt kompetanse for den enkelte ungdomsarbeideren, men også for hele feltet. Vi trenger ungdomsarbeidere som kan, som tør, og som vil, sier Amund.


Mer om studiet:

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er studiet for deg som vil lære mer om tenkemåter og faglige praksiser i det åpne ungdomsarbeidet. Studiet er praktisk orientert og vektlegger betydningen av relasjoner i ungdomsarbeid.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad og derved kvalifisere til lederposisjoner innen kulturelt og sosialpedagogisk arbeid i ungdomsklubber og ungdomsprosjekter.

Ved siden av pedagogikk har emnet innslag fra fag som sosiologi, antropologi og medievitenskap.  Studiet er praktisk orientert i sin form og understreker den avgjørende betydningen som relasjoner har i ungdomsarbeidet. I tillegg understrekes demokratisk ungdomsmedvirkning som en sentral verdi. Dette innebærer en aktivt bruk av de unges ressurser og utformes slik at de unge opplever fritidstilbudet som relevant, lokalt tilpasset og samtidsorientert.

Vi vil anbefale alle ungdomsarbeidere å søke videreutdanningen i fritidspedagogisk ungdomsledelse.

Her kan du lese om opptakskrav, søknadsfrist og få mer info om videreutdanningen.

Vi anbefaler også å lese mer om studiet på USN sine nettsider. 

Nå gleder vi oss til å kunne følge dere på veien videre i utdanningsforløpet!


12.03.21