Nå kan du få hjelp til å søke om penger fra Erasmus +

Visste du at du nå kan søke Erasmus+ om penger til lokale aktiviteter eller til å samarbeide med fritidsklubber i andre kommuner?

I samarbeid med Aktiv Ungdom tilbyr vi nå våre medlemmer hjelp med hele søknadsprosessen, fra idé til ferdig søknad gjennom både digitale kurs, fysiske workshops og veiledning.

Kanskje fritidsklubben allerede planlegger å gjennomføre et prosjekt, eller har aktiviteter som kunne trengt ekstra penger? Er ungdommene engasjert i antirasisme, mobbing eller miljøvern og vil gjøre en forskjell i lokalsamfunnet? Vil dere holde kurs og workshops, eller invitere politikere til å høre på unges stemmer? Kanskje vil en ungdomsgruppe reise på studietur til sommeren for å lære om andre kulturer, språk og samfunn i møtet med andre ungdommer med samme interesser?

La ungdommen vokse og lære gjennom aktiv deltakelse i prosjektarbeid!

Vil du vite mer om denne unike muligheten?

Fram til neste søknadsfrist for Eramsus+: Aktiv Ungdom i begynnelsen av februar tilbyr vi følgende:

 • Digitalt kurs – GRATIS:
  23. november kl. 10:00-12:00 eller 24. november kl.14:00-16:00 kan du delta på et digitalt kurs. Her får du vite mer om Erasmus+, høre om eksempler på prosjekter som har fått støtte, og får innføring i søknadsprosessen og prosjektoppsett. For påmelding eller spørsmål om digitalt kurs, send en epost til: christensen@ungdomogfritid.no. Påmeldingsfrist:19. november.
 • Fysisk søknadsworkshop:
  Helgen 7.-9. januar arrangerer vi søknadsworkshop, hvor vi går gjennom hvert punkt i søknaden, slik at du reiser herfra med nesten ferdig søknad. Det er et begrenset antall plasser. Meld din interesse nå, så vil vi kontakte deg så snart programmet er klart. Send en epost til: christensen@ungdomogfritid.no.
 • Digital søknadskonsultasjon – GRATIS:
  Etter workshopen tilbyr vi digital en-til-en konsultasjon i uke 2-4, hvor du kan spørre om det du lurer på i forbindelse med din søknad.

Hva er Erasmus+?

Erasmus+: Aktiv Ungdom er EUs støtteordning for unge mellom 13-30 år og for ungdomsarbeidere. Ordningen gir penger til gruppeutveksling, opplæring til ungdomsarbeidere, ungdomsprosjekter, samt små og store internasjonale samarbeid.

Satsningsområder i perioden 2021–2027 er:

 • Inkludering og mangfold
 • Miljø og bærekraft
 • Digitalisering
 • Ungdomsdeltakelse

Styrke prosjekter, realisere idéer og aktiv prosjektdeltakelse for læring

Erasmus+ gir ungdommer på fritidsklubber og dere som jobber med dem, mulighet til å øke kvaliteten på prosjekter og aktiviteter, eller få midler til å realisere en idé dere har hatt over en lengre periode, men manglet penger til å sette ut i livet. Prosjektet kan være alt fra større internasjonale samarbeid og utvekslinger, til mindre nasjonale eller lokale prosjekter. Prosjektet skal bidra til ikke-formell læring, som betyr at ungdommen lærer gjennom aktiv deltakelse, refleksjon og evaluering i prosjektarbeidet.