Nå kan du få hjelp til å søke om penger fra Erasmus +

Visste du at du nå kan søke Erasmus+ om penger til lokale aktiviteter eller til å samarbeide med fritidsklubber i andre kommuner?

I samarbeid med Aktiv Ungdom tilbyr vi nå våre medlemmer hjelp med hele søknadsprosessen, fra idé til ferdig søknad gjennom både digitale kurs, fysiske workshops og veiledning.

Kanskje fritidsklubben allerede planlegger å gjennomføre et prosjekt, eller har aktiviteter som kunne trengt ekstra penger? Er ungdommene engasjert i antirasisme, mobbing eller miljøvern og vil gjøre en forskjell i lokalsamfunnet? Vil dere holde kurs og workshops, eller invitere politikere til å høre på unges stemmer? Kanskje vil en ungdomsgruppe reise på studietur til sommeren for å lære om andre kulturer, språk og samfunn i møtet med andre ungdommer med samme interesser?

La ungdommen vokse og lære gjennom aktiv deltakelse i prosjektarbeid!

Vil du vite mer om denne unike muligheten?

Fram til neste søknadsfrist for Eramsus+: Aktiv Ungdom i begynnelsen av februar tilbyr vi følgende:

 • Digitalt kurs – GRATIS:
  23. november  eller 24. november kan du delta på et digitalt kurs. Her får du vite mer om Erasmus+, høre om eksempler på prosjekter som har fått støtte, og får innføring i søknadsprosessen og prosjektoppsett. For påmelding eller spørsmål om digitalt kurs, send en epost til: christensen@ungdomogfritid.no. Påmeldingsfrist:19. november.
 • Fysisk søknadsworkshop – GRATIS:
  Merk at datoer er oppdatert pga. koronarestriksjoner.
  Helgen 11.-13.mars arrangerer vi Erasmus+ søknadsworkshop, hvor vi går gjennom hvert punkt i søknaden, slik at du reiser herfra med nesten ferdig søknad. Les mer om workshopen her: Les mer om Erasmus+ søknadsworkshop her.
  Meld deg på til: christensen@ungdomogfritid.no.
 • Digital søknadskonsultasjon – GRATIS:
  Vi tilbyr digital en-til-en konsultasjon i uke 2-4, hvor du kan spørre om det du lurer på i forbindelse med din søknad. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du ønsker å levere inn søknad og trenger hjelp! Send en epost til: christensen@ungdomogfritid.no

Hva er Erasmus+?

Erasmus+: Aktiv Ungdom er EUs støtteordning for unge mellom 13-30 år og for ungdomsarbeidere. Ordningen gir penger til gruppeutveksling, opplæring til ungdomsarbeidere, ungdomsprosjekter, samt små og store internasjonale samarbeid.

Satsningsområder i perioden 2021–2027 er:

 • Inkludering og mangfold
 • Miljø og bærekraft
 • Digitalisering
 • Ungdomsdeltakelse

Styrke prosjekter, realisere idéer og aktiv prosjektdeltakelse for læring

Erasmus+ gir ungdommer på fritidsklubber og dere som jobber med dem, mulighet til å øke kvaliteten på prosjekter og aktiviteter, eller få midler til å realisere en idé dere har hatt over en lengre periode, men manglet penger til å sette ut i livet. Prosjektet kan være alt fra større internasjonale samarbeid og utvekslinger, til mindre nasjonale eller lokale prosjekter. Prosjektet skal bidra til ikke-formell læring, som betyr at ungdommen lærer gjennom aktiv deltakelse, refleksjon og evaluering i prosjektarbeidet.