Nesten halvparten av klubbene opplever lavere besøkstall etter gjenåpning

I januar gjennomførte vi en kartleggingsundersøkelse av hvordan covid19-pandemien har påvirket fritidsklubbfeltet. Undersøkelsen er den første i en serie av miniundersøkelser om ulike temaer som sendes ut månedlig til våre medlemmer. Funnene fra undersøkelsen deles med våre medlemmer, samarbeidsorganisasjoner, samt relevante myndigheter.

 

Hovedfunnet i undersøkelsen er at de fleste klubbledere, 92.3 % av 131 respondenter, mener at pandemien har preget fritidsklubbfeltet litt eller svært negativt. I sine utdypende svar kommer det frem at hovedårsaken til dette er smittevernsrestriksjoner og nedstenginger som har ført til stort frafall, utfordringer med planlegging og kontinuitet, mindre ungdomsmedvirkning og dårligere relasjonsbygging, økende hærverk og ensomhet blant unge. Undersøkelsen viser at også at 73,8 % av klubbledere opplevde den siste runden med restriksjoner som negative for feltet grunnet frafall av brukere og utfordringer med etterlevelse av smittevern.

 

Av undersøkelsen kom det også frem at kun 22,3 % av klubbledere opplevde å ha et likt besøkstall ved gjenåpningen i høst som før pandemien, mens 33.8 % opplevde høyere besøkstall og 46,2  % lavere besøkstall. Samtidig kom det fram at de fleste, 42,3 % av klubbledere opplevde at klubben hadde et likt aktivitetsnivå etter gjenåpningen som før pandemien, mens 30 % opplevde å ha et lavere aktivitetsnivå og 27.6 % å ha et høyere aktivitetsnivå etter gjenåpningen. Sett i sammenheng, viser disse sprikende funnene at fritidsklubber, ungdomshus og liknende møteplasser står overfor ulike utfordringer framover. Mens noen har utviklet og/eller opprettholdt populære tilbud og rekruttert mange ungdommer, har andre opplevd et frafall der behovet for rekruttering framover er stort.

 

Relatert til dette kom det også fram at pandemien har ført til at 81,7 % av klubbene har gjennomført alternative eller delvis alternative aktiviteter under pandemien med variert suksess. Hovedsakelig er all eller noe drift flyttet utendørs eller over på digitale flater. Sist, men ikke minst, opplevde 70,8 % av klubblederne at pandemien har påvirket klubbfeltet økonomisk i liten grad. Dette skyldes trolig at et felt som allerede er dårlig stilt økonomisk ikke opplevde noen økning eller nedgang i inntekter under pandemien.

Les hele sammendraget av undersøkelsen her:

 

28.02.2022