Norge bryter barns rettigheter på flere områder

I dag slippes tre rapporter som har undersøkt Norges oppfyllelse av barns rettigheter. Norge får krass kritikk fra ekspertene på en rekke områder.

Manglende rett til å bli hørt

Til tross for ulike metoder og synsvinkler, konkluderer de tre rapportene likt på de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter. Særlig det at barn verken blir hørt i individuelle saker eller på samfunnsnivå. Norge bryter dermed barnekonvensjonens artikkel 12 om retten til å bli hørt.

I barnas egen rapport til barnekomitéen har om lag 800 barn blitt spurt om sine rettigheter og hva de vil forbedre.
– Barn og ungdom opplever at det er vanskelig å bli hørt. Vi gir ikke barn adgang til strukturelle rettigheter. Vi får ikke lovfestet ungdomsråd, og Stortinget vil ikke ratifisere barns rett til å klage inn barnerettighetsbrudd heller. Dette er en farlig utvikling. Vi går i feil retning om Norge ønsker å være et foregangsland for barns rettigheter, sier Rauand Ismail, et av barna som har utarbeidet barnas rapport.

Fritid, lek og kulturelle aktiviteter

I Forum for barnekonvensjonens supplerende rapport løftes det frem at mange barn og ungdom ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje som andre. Dette til tross for at Fritidserklæringen skal sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i minst én fritidsaktivitet. Forumet kommer med følgende anbefalinger i rapporten:

  • Parten må sikre at planer og strategier for deltakelse på fritidsarenaer inneholder krav til inkludering av grupper som systematisk faller utenfor
  • Parten må sikre at barn blir kjent med sin rett til deltakelse gjennom Fritidserklæringen og sikre midler til samarbeid mellom myndigheter, minoritetsgrupper og brukere for å gi god informasjon om barnets rett til fritid og kulturelle aktiviteter
  • Parten bør dekke kostnader og/eller subsidiere egenandeler og assistanse for deltakelse i aktiviteter av det offentlige
  • Parten bør sikre statlige retningslinjer og kvalitetsstandarder i det kommunale fritidstilbudet, og det anbefales å etablere et relevant utdanningstilbud for å styrke kompetansen hos voksne som arbeider med barn og ungdom i kultur- og fritidsaktiviteter.

– Alle norske barn og unge må ha tilgang på fritidsarenaer med kompetente, trygge voksne uavhengig av hvor de bor eller hvor mye foreldrene deres tjener. Det er derfor veldig viktig at disse punktene har kommet med i rapporten, sier samfunnskontakt i Ungdom og Fritid, Amund Røhr Heggelund.

26.09.2017