Ny generalsekretær

André Ruud er ansatt som generalsekretær i Ungdom og Fritid.

Stillingen er et vikariat som varer frem til Landsting i april 2019.

André Ruud er ansatt på bakgrunn av sin ledererfaring, ungdomsfaglige kompetanse, organisasjonsbakgrunn og engasjement for barn og unges rett til en meningsfull fritid. André har hatt faglig samarbeid med Ungdom og Fritid i flere sammenhenger tidligere og vist seg som en betydelig ressurs i dette feltet.

– Jeg er opptatt av at alle barn og unge skal ha rett til kultur og fritidstilbud fordi det bidrar til økt livskvalitet og livsmestring, her og nå, og i fremtiden. Det er et gode for både individet og samfunnet.

Han viser til alle barn og ungdommer som ikke finner sin plass i organiserte fritidsaktiviteter.

– Mange ungdom dropper ut av den voksenstyrte aktiviteten, nettopp fordi den er voksenstyrt. Derfor når brukerstyrte aktiviteter som fritidsklubber mange unge. Det drives utrolig mye godt ungdomsarbeid på alle landets åpne møteplasser, men dessverre sliter feltet med status. Ungdom og Fritid har gjort veldig mye godt arbeid for å løfte feltet og jeg gleder meg til å kunne bidra til dette arbeidet sammen med styre og sekretariat, sier Ruud.

13.08.2018