Ny regjering

Vi gratulerer den blågrønne regjeringen med sin nye statsrådskabal.

Vår tidligere samarbeidspartner på kulturfeltet, Linda Hofstad Helland tar nå over roret som ny barne- og likestillingsminister, mens Trine Skei Grande ønskes velkommen inn i posten som kulturminister.

Den nye regjeringsplattformen legger opp til et nytt og interessant meldingsarbeid i perioden som kommer. Det skal utarbeides en egen stortingsmelding som omhandler barne- og ungdomskulturen. Vi ser frem til et godt og viktig samarbeid i dette arbeidet.

60,5% av fritidsklubbene arrangerer hvert år konserter og forestillinger for ungdom rundt om i hele landet. De representerer den unge kulturens autentisitet og egenart.

Venstre gikk til valg på at barne- og ungdomskulturen skulle styrkes gjennom et kulturløft.

Venstre gikk til valg på at barne- og ungdomskulturen skulle styrkes gjennom et kulturløft. Dette fordi barne- og ungdomskulturen har en egenverdi. Barn vokser når de opplever mestring, inkludering og utvikling av nye ferdigheter gjennom kultur- og idrettsaktiviteter. Den kulturelle grunnmuren bestående av kulturskolene, folkebibliotekene og fritidsklubbene bør derfor bli de tre referansepunktene i Skei Grandes nye kulturløft.

Alle barn og unge i Norge skal kunne delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Den nye regjeringsplattformen viderefører den viktige satsningen på motarbeidelsen av barnefattigdom. I satsningen ligger fritidserklæringen som en viktig bærebjelke. Alle barn og unge i Norge skal kunne delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Fritidsklubbene er det operative svaret på erklæringens formål. Ved å være lokalt tilpassede, åpne arenaer for ungdom fungerer de som inkluderende, integrerende og inspirerende.  Ungdom og Fritid skal i regi av fritidserklæringen i gang med et informasjonsprosjekt for å spre budskapet ut til kommuner, fylker og fritidsklubber rundt i hele landet. Vi ser frem til et solid samarbeid med ministeriet om dette. En erklæring fungerer best når den kommer ut til alle de som kan gjøre en forskjell.

Vi mener at det må gjøres attraktivt for kommunene å prioritere fritidstilbud til sine ungdommer.

Solberg II vil sikre kommunene frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt. Vi mener at det må gjøres attraktivt for kommunene å prioritere fritidstilbud til sine ungdommer. Forskning viser også at flertallet av ungdom faller fra organisert idrett og aktivitet i ungdomsskolealderen. Ungdomsskoleelevene må derfor være en prioritert målgruppe for regjeringens satsning på slike tilbud.

17.01.2018