Ny styreleder i Ungdom og Fritid

-Den perfekte fritidsklubben er dynamisk og endrer seg i takt med hva ungdommen ønsker at den skal være.
Magnus Larsen (25) har gått i fritidsklubb siden han var 10 år. Nå er han styreleder i Ungdom og Fritid.

Det var under Landstinget i april at Magnus ble valgt som styreleder.  Til daglig jobber han ved Carbon Fritidsklubb og er tekniker ved Kimen Kulturhus i Stjørdal.
– Fritidsklubber står meg veldig nært og jeg ønsker å gjøre en forskjell. Det kan jeg gjøre i Ungdom og Fritid, sier Magnus.

Han har vært aktiv i Ungdom og Fritid siden 2008 og i tillegg til å ha vært ungdom i klubb, har han jobbet i klubb i syv år.
– Det gir meg en god forståelse av hva Ungdom og Fritid er og hva vi skal jobbe for.

For Magnus er lovfesting av fritidsklubber en kjernesak.
– Vi skal alltid ha fokus på å få lovfestet dette tilbudet. Det er et helt nødvendig grep for å sikre rammevilkårene for åpne møteplasser for ungdom. Det holder ikke at disse tilbudene akkurat overlever. Dette er en enormt viktig forebyggende og kulturbyggende arena for ungdom. Den må satses på og kvalitetssikres.

10.05.2017