Nytt studie i Fritidspedagogisk ungdomsledelse

Ungdomsledelse er et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser for ungdom. Vi ønsker å gi ungdomsarbeidere økt kunnskap og et større begrepsapparat, med spesielt fokus på medvirkning.

Programmet er todelt, én del som videreutdanning gjennom Universitetet i Sørøst-Norge, og én del som kurs i metodisk ungdomsmedvirkning for ungdomsarbeidere i alle fylker i Norge. Disse kan tas uavhengig av hverandre. Kursene arrangeres av Ungdom og Fritid og rulles ut høsten 2019, men allerede nå kan dere søke opptak på studiet i Fritidspedagogisk ungdomsledelse.

Ungdomsledelse er et stort kompetanseløft for ungdomsarbeidere i Norge, finansiert gjennom Helsedirektoratets Program for folkehelsearbeid i kommunene.

11.02.2019