Nytt studie i Fritidspedagogisk ungdomsledelse

Ungdomsledelse er et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser for ungdom. Vi ønsker å gi ungdomsarbeidere økt kunnskap og et større begrepsapparat, med spesielt fokus på medvirkning.

Programmet er todelt, én del som videreutdanning gjennom Universitetet i Sørøst-Norge, og én del som kurs gjennom Ungdom og Fritid. Disse kan tas uavhengig av hverandre. Ungdomsledelse er finansiert gjennom Helsedirektoratets Program for folkehelsearbeid i kommunene. Mer informasjon om Ungdom og Fritids kurs i Ungdomsledelse kommer snart, men dere kan allerede nå søke opptak på studiet i Fritidspedagogisk ungdomsledelse.

11.02.2019