Obligatorisk gamingtid i arbeidstiden for å minske generasjonsgapet

*Årets aprilsnarr*

Ungdom og Fritid innfører obligatorisk gamingitid i arbeidstiden til deres ansatte, som et prøveprosjekt for å minske generasjonsgapet i organisasjonen.

Samfunnskontakt i Ungdom og Fritid, Ada Menne uttrykker at det sterke behovet for gamingkompetanse internt i sekretariatet nå får en oppsving. I tillegg skal språkbarrierene som utvikler seg i gapet mellom ungdoms- og voksengenerasjonen på nå minkes. «Det er absolutt et politisk virkemiddel vi kan bruke, der vi allerede har sett at stortingspolitikere på eget initiativ tidligere har innført Pokemon-Go pauser. Nå har vi systematisert og implementert gaming inn i selve arbeidshverdagen, slik at noe produktivt kan komme ut av timene som uansett kastes bort. For vi kan jo helt ærlig innrømme at Pokemon-Go er litt 2019..»

Gamingkonsulent i Ungdom og Fritid, Marie Lunde gleder seg til fremover å kunne fokusere på arbeidsoppgaver fremfor å forklare hva discord eller forskjellen på datakultur og gaming er til sekretariatet. «Jeg har utarbeidet en egen ordbok som jeg kaller for Norsk2032, denne vil komme i salg etter prøveprosjektet vårt, men skal være et nyttig verktøy for å takle kommunikasjonsutfordringer som vil oppstå de kommende årene, med flere og flere ungdommer som beveger seg inn i voksenlivet og arbeidslivet.»

Vi lyktes dessverre ikke å få en kommentar fra generalsekretær i Ungdom og Fritid, André Ruud, ettersom han allerede er i gang med gamingen.

 

01.04.2022