Mer midler som klubbene kan søke på

Hurra! Vi ønsker å dele den gledelige nyheten om at vi får mer midler, som klubbene kan søke om allerede i høst.  

Ungdom og fritid deler ut millioner til ungdomsaktivitet over hele landet.Vår ordinære støtteordning øker fra 9 til 10 millioner. I tillegg har vi i år fått 5 millioner ekstra til utstyr og prosjekter knyttet til datakultur!

Endringer i  Ungdom og Fritids Frifond
Ordningen er i dag kjent som Ungdom og Fritids Frifond. Denne vil etterhvert endre navn, mens selve støtteordningen stort sett vil være lik som tidligere.

I år har vi fått 5 millioner ekstra til utstyr og prosjekter knyttet til dataspill og datakultur. Vi får derfor en ny søknadskategori som våre medlemmer kan søke om i tillegg til våre øvrige kategorier. Dette er «Datakultur prosjekt», hvor man kan søke om midler opptil 100 000 kr. Vi vil komme tilbake med mer info rundt dette i løpet av august, når dette er ferdigstilt i vårt søknadssystem.

I tillegg vil dere kunne søke om høyere beløp i alle våre kategorier. Reglene om å kun sende en søknad i hovedkategori gjelder som før, så dette gjelder kun for de som ikke har søkt ennå. Den nye kategorien Datakultur prosjekt er åpen for alle til å søke, uavhengig av om man har søkt tidligere i år. Husk at fristen for å søke støtte er 01. oktober. Dersom det er igjen midler etter alle søknadene er behandlet, åpnes det for en ekstrarunde. Følg med på våre nettsider og nyhetsbrev for mer info.