Prosjekthåndbok for ungdom

Vi i Ungdom og Fritid har utviklet en prosjekthåndbok for unge arrangører.

En håndbok for ungdom som er arrangører eller som har en drøm og ønsker å sette den ut i live.

Prosjekthåndboka for unge arrangører er laget av ungdom, til ungdom. Boken er, på bestilling av Ungdom og Fritid, utviklet av fem unge arrangører i alderen 17-18 år. Dette har de gjort sammen med en ungdomsarbeider fra Samsen kulturhus i Kristiansand.

I utviklingen arrangerte vi en ungdomskonferanse 28 ungdom fra 13 forskjellige kommuner deltok. De kom alle med sine konkrete innspill til hva boka skulle inneholde. I tillegg holdt vi en ungdomsworkshop under Ungdom og Fritids Stormøte hvor 35 ungdom fra hele landet diskuterte og kom frem til hva de synes er god medvirkning. Innspill og sitater fra disse samlingene er tatt med i boka. Fotografiene er tatt på syv ulike fritidsklubber og ungdomskulturhus og viser ungdomskulturen som dyrkes frem på disse stedene.

27.11.2018