Psykisk helse må prioriteres – Ungdom og Fritid møtte statsministeren

Onsdag 6.april møtte vi statsministeren og helse- og omsorgministeren til et åpent møte om opptrapningsplan for psykisk helse. I den forrige folkehelsemeldingen ble fritidsklubb omtalt som spydspissen i det generelle forebyggende arbeidet kommunen gjør overfor ungdom, likevel mangler 70 kommuner fremdeles fritidsklubb. 

Overlatt til kommunenes egne prioriteringer blir klubbene ofte salderingsposter på kommunale budsjetter. Når vi går inn i den viktigste perioden for å forebygge virkningene av pandemien, og vi vet at 70 norske kommuner fremdeles står uten fritidsklubb, er det her støtet bør settes inn. Etter to år med pandemi og nedstenginger er behovet større enn noen gang for flere fritidsklubber. Behovet for et kompetanseløft i psykisk helse blant ungdomsarbeidere er også tilstede. Derfor trenger vi flere ansatte på fritidsklubbfeltet. Først da vil alle ungdommer ha trygge voksenpersoner å snakke med, som kan se behovene til de ulike ungdommene. Da må vi gjøre ungdomsarbeideren mer robust til å håndtere utfordringer, og følge opp og henvise aktuelle barn og unge til rett helseinstans.   

Nå trenger vi ikke bare gode intensjoner og målsetninger, men tvert i mot reell politisk handlingskraft til å bygge opp den viktigste instansen for å forebygge utenforskap i samfunnet.

For ungdommen.

 

08.04.2022