Ungdom og Fritid på youtube

Ungdom og Fritid har en egen youtubekanal. Her legger vi ut lengre filmer og opptak fra foredrag, debatter og andre filmer som kan være av interesse for våre medlemmer.