Rundbordskonferanse 8. januar

Konferansierene på scenen foran publikum

Den 8. januar samlet beslutningstakere, stiftelser, organisasjoner, ungdomsarbeidere og ungdom seg for å jobbe videre med funnene fra den første rundbordskonferansen mai 2023.

Sammen med Gjensidigestiftelsen og Redd Barna arrangerte Ungdom og Fritid rundbordskonferanse for andre gang. Denne gangen har vi tatt med oss funnene fra første rundbordskonferanse 1, der vi kartla potensiale, utfordringer og behov. Denne gangen skulle vi se på løsninger for å løse de utfordringene og behovene vi fant på første konferanse, innenfor temaene rammevilkår, inkludering og kompetanse.

Funnene fra denne konferansen vil resultere i et rammeverk som lanseres i månedskiftet feburar/mars. Mer informasjon om lanseringen kommer snart.

Rundbordskonferanse del 1
Konferansen var denne gangen delt i to, der første del besto av ungdom, politikere, beslutningstakere og stiftelser, som skulle snakke om rammevilkår. Denne delen av konferansen tok utgangspunkt i utredningen som kom i november 2024. Her var det bred deltakelse fra regjering, storting og lokalpolitikere. Kjersti Toppe åpnet konferansen med støttende ord til feltet, etterfulgt av en samtale med vår samfunnskontakt Thea Juell.

Rundborskonferanse del 2
Under del 2 av rundbordskonferansen deltok ungdom, organisasjoner, forskere og klubbansatte for å snakke om inkludering og kompetanse. Denne delen tok utgangspunkt i funnene fra forrige konferanse, som viste at de største utfordringene for fritidsklubbene var:

  • Dårlige rammevilkår
  • Noen barrierer knyttet til lav status og manglende tilrettelegging for funksjonsnedsettelser
  • Begrenset kompetanse blant ansatte på grunn av lave lønninger og små stillinger.