Smart mat

– nasjonalt kosthold og folkehelseprosjekt for ungdom på fritidsklubb

Unge Kokker, Ungdom og Fritid, Røde Kors og 4H har gått sammen i et samarbeid rundt et nasjonalt løft på mat og folkehelse blant ungdom på deres fritidsarenaer. Prosjektet kalles Smart mat, og er støttet av Gjensidigestiftelsen. Prosjektets målsetning er å bidra til at ungdom reduserer inntak av sukker og salt, og øker inntak av frukt, bær, grove kornprodukter og fisk. Matsentralen Norge og Matvett bidrar med kompetanse om matsvinn og overskuddsmat, samt råvarer i forbindelse med fagdagene.

Smart mat til fritidsklubbene

Smart mat-prosjektet ønsker å bidra til at ungdomsarbeidere får mer kunnskap rundt kosthold, og at det igangsettes mer aktiviteter med fokus på sunn mat på fritidsklubber i Norge. Prosjektet legger vekt på at metoden skal forankres hos ungdommene selv, og at ungdom skal kunne fungere som matambassadører for andre unge. Gjennom vårt nasjonale kostholdsprosjekt Smart mat så gir vi ungdomsarbeidere et kunnskapsløft når det gjelder sunn mat.

Dette er en sektor som ofte havner mellom to stoler. Fritidsklubber har små matbudsjetter og har mange ungdommer på besøk hver kveld. Målet er at deltakerne tar med seg redskaper og kunnskap hjem til fritidsklubben om hvordan å lage billig og sunn mat sammen med ungdom.

Her finner dere litt mer informasjon om prosjektet.

Gratis fagdager for ansatte i fritidsklubb

Vi skal arrangere flere regionale fagdager i 2018. Det er gratis for ansatte på fritidsklubber å delta. Dagen gjennomføres i samarbeid med Matsentralen Norge.  Gjennom fagdagen lærer deltakerne om matglede, grunnleggende matkunnskap, hvor enkelt menyplanlegging er og hvorfor dette er viktig for fysisk og psykisk helse. Det sies at veien til hjertet går gjennom magen – og smaken er viktig. På fagdagen lærer du å lage smakfull mat med spennende vri. I tillegg vil du lære om behandling og oppbevaring av overskuddsmat, og hvordan dette vil være et tilskudd til matlaging i fritidsklubben. Matsentralen Norge bidrar med råvarer til praktisk matlaging.  De som gjennomfører fagdagen vil bli en såkalt matkompis, som vil kunne videreformidle kunnskapen, kunne lage sunn mat og spre matglede. I tillegg får du forståelse for hvordan du kan involvere ungdom i matlaging og formidle til medansatte, og du vil lett kunne gjennomføre kreative matverksteder. Dagen inneholder både teori og praktisk matlaging. De første fagdagene vil bli i slutten av april, en gjennomføring i Lørenskog og tre gjennomføringer i Moss.

22.03.2018