Søk om flere hundre tusen kroner til lokalt og europeisk ungdomsarbeid!

Vi setter i gang en ny runde med søknadsworkshop helgen 11. – 13. mars. Nå kan du melde deg på for å få veiledning i å søke om flere hundre tusen kroner til prosjekter ved din fritidsklubb! 

 

Erasmus+: Aktiv Ungdom deler ut penger til forskjellige prosjekter med ungdom. Vi fokuserer på søknadstypene som er mest relevante for fritidsklubber:  

 

  • Ungdomsstyrte prosjekter ved fritidsklubben (innenlands – kan skje i samarbeid med fritidsklubber andre plasser eller dere kan gjennomføre det alene). Gjennom Ungdomsstyrte prosjekter får ungdommer øve på å gjennomføre et prosjekt fra start til slutt ved å jobbe med noe de bryr seg om, for eksempel lokalpolitikk, klimasaken, anti-rasisme, mental helse, osv. 
  • Gruppeutveksling i Norge eller i utlandet (i samarbeid med fritidsklubber i andre europeiske land). Gjennom Gruppeutveksling får ungdommer møtes på tvers av landegrenser og skape opplevelser, for eksempel på en felles sommerleir.  

 

Vi tror ungdom ved fritidsklubber allerede holder på med mange prosjekter som faller inn under det man kan søke Erasmus+: Aktiv Ungdom om. Vi oppfordrer derfor fritidsklubber til å sette seg inn i hva dette er.  

 

Tidligere har prosjekter i kategorien Ungdomsstyrte prosjekter fått tildelt midler fra 50.000 kr til 600.000 kr. En gruppeutveksling får i snitt 300.000kr, men noen har fått opp imot en million kroner!

Eksempler er kampanjer for antirasisme, psykisk helse og miljø – temaer vi vet mange ungdom er interesserte i. Hva er det ungdommene på din klubb brenner for?
 

Midlene er forvaltet av Bufdir, og de legger også stor vekt på individuell veiledning og støtte i søknadsprosessen, særlig for de som søker for første gang!   

 Syns du dette virker spennende? Har dere en ide dere kunne tenke dere å gjøre om til et prosjekt? Vi i Ungdom og Fritid inviterer til en spesialtilpasset workshop 11.-13. mars for dere som jobber i fritidsklubb, og det er fortsatt ledige plasser. Vi dekker kost, losji og reisekostnader (med visse begrensninger).  

 I tillegg tilbyr vi en-til-en konsultasjoner for dere som ønsker å starte søknadsprosessen!  

 

Ta kontakt med christensen@ungdomogfritid.no for mer informasjon og påmelding til workshopen, samt hva dere må gjøre for å få en-til-en konsultasjon! 

 Les mer om workshopen her 

 Les mer om Erasmus+: Aktiv Ungdom her: https://www.aktivungdom.eu/