Søk tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Frist 16. februar kl 13.00

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Fritidsklubber og ungdomshus kan søke på disse midlene. Vi har listet noen eksempler lenger ned på siden.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner som skal fordeles. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Fristen for å søke på ordningen er 16. februar 2023, klokken 13.00. SØK TILSKUDD HER

 

Eksempler på prosjekter søkt i 2022

Joker Fritidsklubb – Et Birkenes for alle:
Innkjøp av sport og friluftsutstyr til nyetableringen BUA Birkenes(Utstyrssentral). Tilby opplevelsesturer til forskjellige aktiviteter tilpasset årstider og popularitet. (Dyreparken, Aquarama badeland og klatresenter, Høyt & Lavt, Go-Kart og tur til alpintsenter på vinter eksempelvis. Kjøpe inn / Oppgradering slitt utstyr på ungdomsklubben for å kunne opprettholde et godt tilbud. Dette vil alltid være i regi av Joker Fritidsklubb x BUA. Leder for ungdomsklubb og BUA er samme person.

Parken Ungdomsklubb – Skateboard Parken
Vi ønsker og kjøpe/bygge skateboard elementer som vil skape mer bredde og aktivitet på vår lille skateboardpark. I tillegg ønsker vi å kjøpe inn noe utstyr som ungdommene kan låne slik at alle kan være med. Vi planlegger kjøpe inn noen elementer men vi vil også bygge noen, alt kommer ann på evt hvor mye penger vi får. Alt vil skje på dugnad sammen med ungdommene.

Gruben Fritidsklubb – Prosjekt UT
Fritidsklubbene ønsker å skape et aktivitetstilbud som inviterer barn og unge fra lavinntektsfamilier og jenter med minoritetsbakgrunn til aktivitet og fysiske opplevelser gjennom hele året. Prosjektet UT skal gi målgruppene gode fritidstilbud og ferietilbud, samtidig som det fremmer mestring og sosiale nettverk. Tilbudet skal være gratis og åpent for alle. Deltagerne skal få oppleve nye aktiviteter, lære noe nytt, ha det gøy og blir kjent med andre på egen alder og de skal bli kjent med trygge voksne.

Vi vil bruke tid på rekruttering av målgruppene. Det skal vi gjøre gjennom tettere samarbeid med Flyktningetjenesten, Barne- og Familieavdelingen, Skolehelsetjeneste, Frelsesarmeen og andre som har kontakt med målgruppen. Vi organiserer hver enkelt aktivitet slik at vi har prioriterte plasser for målgruppene. Aktivitetene går gjennom hele året og foregår både i Rana og i nærliggende kommuner. I skolens ferier skal det være flere aktivitetstilbud. Det vil være stor spennvidde i aktivitetene, fra padling, aktivitetsturer til stranda, overnattingsturer, fjellturer, gårdsbesøk, og Paintball. Fritidsklubblokalene og uteområdet til fritidsklubbene vil bli brukt som arena til integrering og bygging av nettverk for målgruppen.

Se flere søknadsbeskrivelser