Statsbudsjettet 2024: Øker grunnstøtten

Foto: Magnus Ross

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen en økning på 10 millioner i grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene.

Grunnstøtten er frie midler som deles ut av Bufdir, til blant annet Ungdom og Fritid. Vi har over flere år spilt inn at grunnstøtten må øke, slik at Ungdom og Fritid får flere frie midler for å styrke tilbudet til våre 700 medlemsklubber og 120 000 barn og unge som bruker dem jevnlig. Vi håper at økningen i grunnstøtten som nå kommer i statsbudsjett 2024 fører til en økning i driftsmidlene til organisasjonen, slik at blir mer rustet for arbeidet med å løfte fritidsklubbfeltet fremover. Dokumenter og pressemeldinger fra statsbudsjett 2024.

Barne- og ungdomsorganisasjonane er heilt avgjerande for å hindre utanforskap, og for å leggje til rette for at barn og ungdom over heile landet skal kunne delta i aktivitet, engasjere seg og få sin stemme høyrt, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

Statsbudsjettet ble lagt frem den 6. oktober kl 9.00. Les mer om hva vi mener og vårt politiske arbeid.

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Et innlegg delt av Ungdom og Fritid (@ungdomogfritid)