Støtteordninger våren 2024

Få med deg siste nytt om våre støtteordninger

Støtteordninger våren 2024 – Bla deg gjennom de forskjellige støtteordningene som vi forvalter eller videreformidler. – Ungdom og Fritids Fond, Ungdomsinitiativ og Erasmus+ Ungdom (ekstern ordning).

Ungdom og Fritids Fond! – Frist 15. april

Vi deler ut støtte til ungdomsaktivitet i våre medlemsklubber. I fjor delte vi ut over 15 millioner kroner til prosjekter, samarbeid, workshops, aktiviteter og utstyr til fritidsklubber over hele landet, inkludert prosjekter innen datakultur.

Alle våre medlemmer kan søke, så husk å søke om midler til klubben din! NB: I fjor endret vi søknadsperioden for Ungdom og Fritids Fond til å følge skoleåret, slik at den går over 2 år. Det betyr at de som enda ikke har søkt i fjor eller i år kan søke helt frem til vi lukker ordningen 15. April 2024.

Vi åpner ny søknadsrunde 15. August for perioden 2024/2025. I løpet av søknadsperioden kan dere få støtte til én søknad vår hovedkategori, i tillegg kan dere få innvilget én samarbeidssøknad og én søknad om datakultur prosjekt fra vår ekstrakategori. Les mer om dette i våre retningslinjer.

Søk Ungdom og Fritids Fond nå!

Ungdom og Fritids Ungdomsinitiativ – frist 15. april

Har dere ungdom i alderen 13-26 år som har en god idé om et nytt prosjekt eller aktivitet? Da kan ungdommen hos dere søke Ungdomsinitiativ! Det er en midlertidig støtteordning der vi deler ut straksmidler til nyskapende prosjekter og aktiviteter som er initiert og gjennomført av ungdom!

Målet med støtteordningen er å legge til rette for at flere ungdom engasjerer seg i medvirkning på fritidsklubben eller i nærmiljøet.

Søk Ungdomsinitiativ nå!

Bruk mulighetene hos Erasmus+ Ungdom – frist 7. mai

Vi fortsetter det tette samarbeidet med Erasmus+ ungdom i 2024! Erasmus+ ungdom støtter fritidsklubber gjennom å dele ut midler til mange ulike type prosjekter, og vi håper derfor gjennom samarbeidet at flere fritidsklubber vil få gode opplevelser i år! Vi hjelper gjerne til med å søke om penger, les mer om hva du kan søke og hvordan du kan få hjelp her: Ungdom og Fritid – Erasmus+ ungdom.

Ungdomsstyrte prosjekter: Her kan dere søke om støtte til store og små prosjekter av og med ungdom. Her trenger dere IKKE en internasjonal partner for å søke, og prosjektet kan foregå lokalt i Norge. Tenk ala et prosjekt dere søker Ungdom og Fritids Fond, bare at her kan dere få mer penger!

Opplæring for ungdomsarbeidere: Her kan dere søke om støtte for å øke kompetansen hos ungdomsarbeidere på klubben. Dette kan være alt fra mindre studiebesøk eller jobshadowing til større kurs, seminarer og opplæringsaktiviteter. Man må samarbeide med minst én partner fra et annet land. Dette kan være så enkelt som at 1-2 ungdomsarbeidere reiser til partnerlandet for å se hvordan de jobber med ungdomsarbeid der!

Gruppeutveksling: Her kan dere ta med ungdommer fra klubben og reise til utlandet og/eller selv få besøk! Lær om demokrati, menneskerettigheter, klima, sosial inkludering eller noe helt annet sammen med andre som er interessert i det samme som dere. Ungdommene må være mellom 13 og 30 år, og hver gruppe må ha med minst én voksen leder.

Erasmus+ Ungdom tilbyr også en rekke ungdomsarbeiderkurs i ulike land innenfor forskjellige temaer. Blant temaene er psykisk helse, digitalt ungdomsarbeid og interkulturell læring. Du får dekket både reise, opphold og kurs med en egenandel på kun 500 kr. Les mer om kurstilbudet deres her

Lurer dere på hva dere kan søke på eller hvordan dere gjør det? Trenger dere hjelp med å finne samarbeidspartnere i Europa? Les mer her Erasmus+ ungdom

Mer info om ordningen finner du her.

20.01.2024