Ungdom og Fritid inngår samarbeid med BUA

Ungdom og Fritid og BUA har inngått partnerskap.

Dette skal bidra til at Fritidsklubber og Ungdomshus styrkes som arena, at barn og unge kan prøve flere og mer varierte helsefremmede aktiviteter uavhengig av sosioøkonomisk status. Partnerskapet skal være med å utjevne sosiale helseforskjeller, integrering og inkludering gjennom tilgang på sport- og fritidsutstyr til egenorganiserte fritidsaktiviteter. Partnerskapet skal samtidig bidra til økt fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi gjennom å stimulere flere til å låne sport- og fritidsutstyr.