Ungdom og fritid på Arendalsuka

Fritidsklubbene var på politikernes lepper gjennom hele Arendalsuka 2022!

UKM, Hyperion, KANDU, Ungdom og Fritid og Kulturtanken. Foto: Kulturtanken

Fritidsklubbene løftes opp i de politiske debattene under Arendalsuka, og flere og flere skjønner viktigheten av å styrke klubbenes arbeid med åpne møteplasser.

Vi hadde hovedkvarter på Kulturkammeret sammen med Kulturtanken, Norsk Kulturskoleråd og UKM. Ung datakultur er satt på agendaen sammen med Hyperion, Tverga, KRED, KANDU og UKM.  Vi hadde også flere arrangementer sammen våre samarbeidspartnere ALLEMED, Forandringshuset, KFUK-KFUM, Redd Barna og NDFU.

Takk til alle samarbeidspartnere, vi ser frem til

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ungdom og Fritid (@ungdomogfritid)

 

 

 

Vårt program på Arendalsuka:

TIRSDAG

Regjeringens nye dataspillstrategi: for alle? (Ungdom og Fritid, UKM, Tverga, Hyperion, KANDU)

Deltakere: statssekretær Odin Adelsten, Ole Martin, Erik Fossum, Sylvia Keala Duerr og Andreas Hedemann.


Inkluderende datakultur og Datakulturrådet (Ungdom og Fritid og UKM Norge)

Deltakere: Marie Lunde og Frank Haugseth

 

ONSDAG

Ungdomsarbeid etter pandemien (Bufdir, Ungdom og Fritid, KS, og Frivillighet Norge)

Deltakere: EUs ambassadør til Norge, Nicolas de la Grandeville, Tage Pettersen (H), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Anders Bakken, Forsker, NOVA, seksjon for ungdomsforskning, Sif Vik, TVIBIT, Trømsø kommune, Vanja Konradsen, Frivillighet Norge, Jan Kato Fremstad, Fungerende direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Vår nestleder Emil deltok i panel!


ALLEMED: lansering av inkluderendefritid.no (NDFU-nettverk)

Deltakere: Ragnhild Male Hartviksen fra Familie- og kulturkomitéen (Ap),
kommunestyrerepresentant i Froland kommune, Stian Omdalsmoen (FrP), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune, Katrine Nødtvedt (MDG), 1. kandidat til Stortinget for Aust-Agder, Lætif Akber (Rødt), leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård og generalsekretær i KFUK-KFUM Norge, Øivind Mehl Landmark.

TORSDAG

Hvordan legge til rette for reell medvirkning? (Redd Barna, ALLEMED, Ungdom og Fritid og Forandringshuset)

Deltakere: Ragnhild Male Hartviksen (Ap), styreleder i LNU Margrete Bjørge Katanasho


Hvordan kommer kulturlivet for barn og unge sterkere tilbake etter pandemien? (UKM, Ungdom og Fritid og Kulturtanken)

Øystein Strand (Direktør i Kulturtanken), Andrè Ruud (Generalsekretær i Ungdom og Fritid), og Åse Kristin Ask Bakke (Ap), Kathy Lie (SV) og Tage Pettersen (H) fra familie- og kulturkomiteen.