Ungdom og Fritid på Kulturytring 2023

Vi tok med oss en gjeng tillitsvalgte ungdom og reiste til Kulturytring i Drammen for å diskutere kulturpolitikk. Sånt blir det god stemning av.

Norges viktigste arena for kulturpolitikk

19. – 21. mai 2023 ble årets Kulturytring avholdt. Det er en viktig arena, der kulturpolitikk diskuteres og debatteres. Ungdom og Fritid og våre tillitsvalgte ungdom er selvsagt svært opptatt av kultur og ønsker å være med å stille premissene og bli hørt når det er snakk om ungdomskultur. Kultur er viktig for fritidsklubb og fritidsklubb er svært viktig for kulturen vår.

Gjennom tre dager med et fullspekket program settes kultur på dagsorden! Politikere fra hele landet var til stede for å sparke valgkampen i gang med debatter og panelsamtaler.

Stemningsrapport fra Kulturytring

Vi har produsert vår egen reportasje fra Kulturytring, se den her.Våre arrangementer

Under Kulturytring sto vi for to arrangementer og var samarbeidspartner til et tredje. Takket være våre gode samarbeidspartnere i UKM Norge, Hyperion, NOKU Viken og Viken Fylkeskommune ble det arrangementer av høy kvalitet og faglig tyngde. Og takket være våre medvirkende ungdom, ble det diskusjoner de fikk være med å utvikle. Du kan streame arrangementene under

Dataspillstrategien – En kamp om ordet

Arrangør: Ungdom og Fritid, UKM og Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser

I 2020 kom Spillerom, Norges første dataspillstrategi. Mens vi venter i spenning på den nye strategien tar vi en fot i bakken og stiller oss de store spørsmålene, trenger vi en dataspillstrategi? Hvordan har vi jobbet med den, og hvilke forventninger har vi til den neste? Det blir selvfølgelig også gaming, Grunde Almeland og Odin Adelsten Bohmann må kjempe om ordet i elleville minigames. Hvem viser seg å gå seirende ut? Får vi noen spoilere fra den nye dataspillstrategien? Hvilken effekt hadde Spillerom 2020-22.Ung Kultur er tilkobling

Arrangør: NOKU Viken i samarbeid med Viken fylkeskommune, UKM Norge og Ungdom og Fritid

Kultur er ikke bare avkobling. Kulturens møteplasser bidrar til mestring, trivsel og tilhørighet og skaper robuste unge. Så hvordan kan kommunene i større grad ta i bruk kulturens kraft for å skape gode lokale oppvekstmiljøer? Barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 (2020–2021) uttrykker at det er et mål å gi alle barn og unge mulighet til å oppleve og å skape kultur på eigne premisser. De skal få medvirke i kunst- og kulturpolitikken og få anledning til å delta i kunst – og kulturtilbudene de selv er interessert i. Ungdata oppgir at norsk ungdom stort sett har det bra, imidlertid rapporterer stadig flere unge om stress, press og psykiske helseplager. Dette arrangement setter fokus på kulturens instrumentelle muligheter for å styrke de unges trivsel og tilhørighet.

Temaet belyses gjennom:

  • Forskning (innlegg)
  • Gode eksempler fra kommunene og samarbeidspartnere
  • Panelsamtale


Fritidsklubben: Barne og unges største kulturarena, hva nå?

*dette arrangementet var kun ved fysisk oppmøte

Arrangør: Ungdom og Fritid

I år fyller fritidsklubbene 70 år, og i den anledning inviterer Ungdom og Fritid til en panelsamtale om fritidsklubbenes betydning for barn og unge.
Her vil vi sette søkelyset på fritidsklubbens rolle som kulturarena gjennom 70 år og hvilken rolle de får fremover.

Med 120.000 brukere i alderen 13–18 år er fritidsklubb den største kulturarenaen for ungdommer. Fritidsklubb og ungdomshus er en av få kulturaktiviteter som brukes av ungdom fra alle samfunnslag. Klubbene bidrar til en mangfoldig og rik barne- og ungdomskultur, og det er nettopp her morgendagens utøvere, publikum og arrangører skapes.

På fritidsklubben skapes kunst og kultur på ungdommenes premisser, med medvirkning som sentral metode. Det har bidratt til at klubbene ofte har vært de første til å fange opp nye populærkulturelle tendenser, som etter hvert har blitt en viktig del av felleskulturen. Men hva er status fremover? Vil fritidsklubbene kunne fylle samme rolle som kulturarena de neste 70 årene? Dette vil deltagere i panelet belyse fra deres ulike perspektiver som ungdom, politikere, kultursjefer, ungdomsarbeidere.

22.06.2023