Ungdom og Fritid på NRK Radio

Tirsdag ettermiddag gjestet vår samfunnskontakt Ada og styreleder ungdom Emil «Dagens» på NRK P1, for å snakke om hvorfor det må satses mer på fritidsklubben.

Hør innslaget her

Bakgrunnen for besøket var et debattinnlegg skrevet av spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin Dag-Helge Rønnevik Er det piller og terapi vi skal tilby ungdommen? (Aftenposten). Innlegget kommenterer en episode av folkeopplysningen som handler om ungdom med psykiske plager, der mye av tematikken er behandling av dårlig psykisk helse. Rønnevik reagerer på at individrettet behandling blir presentert som løsning på utfordringene, istedenfor å finne og gjøre noe med årsakene til problemene. Her trekker han inn fritidsklubbene som et viktig forebyggende tiltak.

Rønnevik mener vi må slutte å sykeliggjøre en hel generasjon, og heller børste støv av de sosiale fabrikkene, slik som fritidsklubbene er. De som sliter må selvfølgelig få hjelp, men det er på tide å tak i kildene til problemet, istedenfor å kun behandle det.

«Går vi langt nok oppstrøms, kommer vi til fritidsklubbene. En rapport fra Oslo Met (2021) slo fast det vi trolig ikke trenger være forskere for å forstå: Fritidsklubber representerer en skjult folkehelseinnsats. En av konklusjonene i rapporten er at potensialet for klubbenes folkehelsemessige betydning styrkes ved at ungdomsbefolkningen nettopp ikke ser på tilbudet som et forebyggingstiltak.»

Som starten på en løsning trekker han fram anbefalingene fra Oslomet:

  • Sikre klubbene stabil finansiering
  • Bidra til videreutdanning av klubbansatte for økt profesjonalisering
  • Gi fritidsklubber og ungdomshus en mer sentral plass i omtalen av det lokale folkehelsearbeidet

 

Nedleggelser av fritidsklubber

Når man leser disse anbefalingene tenker man at det er lett å argumentere for at fritidsklubbene bør styrkes. Virkeligheten i mange kommuner er en ganske annen. De siste 10 årene har nesten 100 fritidsklubber blitt lagt ned i Norge. I 69 kommuner finnes det ikke noen fritidsklubb i det hele tatt. Det går spesielt hardt utover de som ikke har råd til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Derfor jobber Ungdom og Fritid sammen med Redd Barna for å få lovfestet rett til fritidsklubb.

Styrk fritidsklubben i din kommune!

Fram til vi kan få en lovfesting, er det opp til hver enkelt kommune å satse på klubb. I forbindelse med fritidsklubbens dag og lovfestings-kampanjen, har vi laget materiell som kan hjelpe dere som vil påvirke deres kommune. På denne siden finner dere mal for leserinnlegg, brev til ordfører og tips til hva dere kan gjøre. Det er også et idé- og aktivitetshefte som ungdommene på klubben kan bruke: Påvirk din kommune

Episoden av Folkeopplysningen: