Ungdom og Fritid samarbeider med GAME!

Velkommen, GAME!

Idrett er den aller største fritidsarenaen for ungdom, men det er store forskjeller i deltakelse. Ungdom fra hjem med høy sosioøkonomisk status har nesten dobbelt så stor sjanse for å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammenlignet med dem som kommer fra hjem med lav sosioøkonomisk status. Vi heier på alle som inkluderer flere!

Sammen med GAME skal vi løfte utfordringene med deltakelse nasjonalt og bidra med kunnskap og nettverk, for å bidra til at barn og unge i hele Norge har tilgang til relevant fritidsklubbtilbud!

GAME Norge er etablert for å skape en alternativ aktivitetsarena for barn og unge som skal supplere dagens tradisjonelle idretts- og kulturtilbud. GAME har gjennom 21 år i Danmark etablert et «Streethouse-konsept» som er en urban, åpen og inkluderende fritidsklubb anno 2024 med varierte aktiviteter som streetbasket, gatefotball, parkour, buldring, skating, DJ, rapp, streetart og streetdance. Dette svarer på ungdommens ønsker om å unngå å bli målt, prestere og heller ha varierte og fleksible tilbud, «hengesteder», brede åpningstider og bortimot gratis å benytte tilbudet. Nå er GAME også i gang med et aktivitetshus i Oslo –  Før trykket de aviser her – nå blir det gigantisk ungdomshus.

GAME ønsker å tilby en trygg og god arena med masse smil og latter som hindrer utenforskap, og som er en åpen inkluderende arena for alle barn og ungdom. GAME har utviklet sitt eget «GAME Academy», et opplæringsprogram der GAME trener egne unge ledere og rollemodeller til å bli «playmakere». I Arendal startet GAME Norge et Playmaker-program i 2021 som nå også er blitt valgfag på en skole.

Les mer om GAME og deres arbeid på Gamenorge.no