Frist: 7. april: Svar på vår klubbundersøkelse

Ungdom og Fritid holder i disse dager på med en stor klubbundersøkelse for å se hvordan det faktisk står til der ute blant våre medlemmer. Til dette trenger vi deres hjelp.

For en tid tilbake mottok alle våre medlemmer en mail med link til Ungdom og Fritids klubbundersøkelse. Nå trenger vi at alle går inn og svarer. Det er kun én ansatt, gjerne leder, ved hver enkelt klubb som fyller ut undersøkelsen. (Dersom du har ansvaret for og ønsker å gjennomføre undersøkelsen på vegne av flere klubber, ta kontakt med oss for veiledning).

Klubbundersøkelsen er vårt viktigste hjelpemiddel i møte med nasjonale og lokale myndigheter, og den gir oss verdifull kunnskap om klubbenes behov og situasjon. Klubbundersøkelsen gjennomføres nå for 4. gang, etter mye av den samme malen som ble brukt i 1998, 2002 og 2008. Vi vil derfor kunne se utviklingstrekk i sektoren.

For Ungdom og Fritid er det svært viktig å få en høy svarprosent på denne undersøkelsen. Dataene vi får inn vil publiseres i en egen rapport, og vil være et viktig grunnlag for Ungdom og Fritids arbeid med å styrke rammevilkårene for fritidsklubber og ungdomshus.

Tallene vil også brukes som utregningsgrunnlag for hvor stor andel av FRIFOND- midlene Ungdom og Fritid skal få til viderefordeling til klubbene. En lav svarprosent kan derfor få direkte konsekvenser for klubbene.

Opplysningene som fremkommer vil bli behandlet konfidensielt, svarene vil anonymiseres og ingen svar kan spores til avsender.
Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og Datatilsynet.