Ungdom og Fritids pris 2023 – vinnere

Vinnere av Ungdom og Fritids 2023!

I fritidsklubbfeltet er det en uvanlig stor mengde hverdagshelter, både ungdom og ansatte! Gjennom 70 år har fritidsklubbene i Norge hatt en viktig rolle i mange tusen barn og unges liv. For noen er det et trygt sted å henge eller få seg en matbit, eller et sted der store prosjekter kan realiseres.  

Ungdom og Fritid deler hvert år ut Ungdom og Fritids pris for å løfte frem det gode arbeidet som skjer på fritidsklubber og ungdomshus rundt om i landet. Målet med Ungdom og Fritids pris er å gi noe tilbake til de som virkelig gjør en forskjell, og vise at innsatsen blir satt pris på.  

Ungdom og Fritids pris deles ut i flere kategorier: Årets fritidsklubb, årets ungdomsmedvirkere og årets prosjekt. I tillegg deler Ungdom og Fritid ut en ærespris til en person eller en organisasjon som har løftet fritidsfeltet frem i lyset på en suveren måte. Selve prisen består av 10.000 kroner til hver av vinnerne. Hvem som vinner annonseres under Ungdom og Fritids landskonferanse 20. november under en mottakelse på Oslo rådhus. 

Årets jury har bestått av Trine Ottosen fra Sola, styreleder i Ungdom og Fritids sentralstyre, nestleder Magnus Tveten og nestleder ungdom Oscar Lone Olsen. Marit Bredesen fra sekretariatet til Ungdom og Fritid hadde faglig ansvar for juryen. 

Vi har fått inn mange sterke nominasjoner som viser det gode mangfoldet i fritidsklubbfeltet. Juryen har lagt vekt på at vinnerne skal representere en bredde av fritidsklubbfeltet, for å synliggjøre de ulike styrkene og variasjonene som finnes blant Fritidsklubber rundt omkring i landet. Fritidsklubber er ulike fordi ungdommer som er på fritidsklubb er en mangfoldig gruppe med ulike ønsker og interesser, og i årets arbeid har juryen fokusert på å løfte frem dette mangfoldet av godt fritidsklubbarbeid.   

Ungdom og Fritids pris ble delt ut i tre kategorier og det ble i tillegg delt ut en ærespris.

I Juryen

  • Styreleder: Trine Ottesen 
  • Nestleder: Magnus Tveten 
  • Nestleder ungdom: Oscar Lone Olsen 

Årets fritidsklubb 

Loen ungdomsklubb. Hå kommune, Rogaland

Årets ungdomsmedvirkere 

Matija Klasic fra Bøler Fritidsklubb, bydel Østensjø, Oslo

Årets prosjekt 

Bell ungdomsklubb, Ulstein, Møre og Romsdal

Æresprisen

Erik Langbråten, Erasmus+ Ungdom

Lurer du på noe? 

Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte juryansvarlig Marit Hobbelstad Bredesen på e-post marit@ungdomogfritid.no eller ringe 48315283. 

7.12.2023