Ungdommens Stemme

Ungdom har ikke stemmerett, men de har en stemme. De er en like stor del av demokratiet som stemmeberettigede og lever livene sine i lokaldemokratiet, like påvirket av politiske beslutninger som tas.

I Norge bor det godt over en million mennesker under 18 år. De kan ikke stemme ved valg. Men også de har drømmer og håp. Også de har rettigheter. Og de har meninger – og retten til å ytre seg. VI reiser landet rundt for å møte noen av dem. I prosjektet Ungdommens Stemme publiserer vi filmer, slik at du kan gjøre det samme. Noen kjemper mot hvalfangst, andre for å få internett i grafittigarasjen på fritidsklubben. Men alle har en stemme.

Ungdommens Stemme: Trailer


Ungdommens Stemme: «Judas i hvalfangstland»
Hva vet vi om verdenshavene? Hva betyr de egentlig for klimaet og fremtiden? Og hvorfor er det så mange som ikke bryr seg? Omgitt av mennesker som i generasjoner har levd av havet kjemper Thomas Gundersen sin egen kamp.


Ungdommens Stemme: «Nikita»
Som liten var hun sjenert. Det var først da hun fant cosplay at hun følte at hun hørte hjemme. Eller rettere; At hun kunne utfordre den hun var, og bli hvem som helst. 


Ungdommens Stemme: Didrik Didriksen
Bor du i byen kan du gå på kino, finne en rockeklubb, danse eller skate. På små steder er det ikke like mye å gjøre. Men Didrik Didriksen tar ungdommens tilbud på alvor. Alle, sier han, har rett på en god fritid.


Ungdommens Stemme: Ungdommens film
Vi er opptatt av at ungdom blir sett og hørt. Men enda viktigere enn å dokumentere ungdommens stemme, er at de selv forteller sine historier. En stor del av prosjektet Ungdommens Stemme er derfor at de lager egne filmer.


Ungdommens Stemme: Stina

Hvor går du når du har hatt en kjip dag? Stina går til grafittigarasjen. Der sprayer og danser hun blant folk som tar henne på alvor. Og selv om heller ikke gjengen i garasjen alltid får det som de vil, så sier de hva de mener. Sammen.


Ungdommens Stemme: Frida

Stiller du opp? For søsknene dine? For vennene? Og hva kan du egentlig gjøre? Frida ville, men behøvde først å finne mennesker som aksepterte henne for den hun er. Hun fant dem i improteatermiljøet.


Ungdommens Stemme: Elias
Flere av vennene hans har havnet i miljøer som de kanskje ikke burde ha havnet i. Elias tror de bare manglet et sted å være. Et sted å henge. Et sted å prate. Et sted å lage vennskap.


Ungdommens Stemme: Nilofar
Det er ikke mange år siden hun kom til Norge. Her har hun venner, familie og skole. Men det er ikke nok for Nilofar Nori. Hvis ikke hun kjemper for unge, for kvinner og ikke minst innvandrerkvinner; Hvem skal gjøre det da?

09.09.2019