Ungdoms medvirkning – tør vi å flytte på makta? Se debatten

I august inviterte vi til ungdomsdebatt på Litteraturhuset i Oslo.
Ungdom og Fritid ønsket å ta diskusjonen om ungdoms påvirkningsmuligheter og hvordan medvirkningsprosessene best kan gjøres for å sikre overføring av makt. Er det gjennom 16-årig stemmerett, ungdomsråd eller ungdomsarbeid?

Med debatten ønsket vi å bevisstgjøre, skape diskusjoner og motivere ungdom til å ta initiativ i egen hverdag.

I panelet satt følgende debattanter:

Adelina Trolle Andersen, debattjournalist Aftenposten Si ;D

Synne Lerhol, generalsekretær i Unge funksjonshemmede

Rode Hegstad, styrelder i LNU

Rami Chumber, Sentralt ungdomsråd

Hanna Huseklepp, nestleder i Ungdom og Fritid

Moderator: Gabrielle L. Gjerdset, styreleder SiO og tidl. politisk sekretær i UngOrg