Ungdoms medvirkning – tør vi å flytte på makten?

Ungdom og Fritid inviterer til ungdomsdebatt på Litteraturhuset i Oslo.

Vi er alle enige om at ungdomsmedvirkning er bra – men tør vi å slippe taket og flytte makten til ungdommene og hva innebærer det?

Ungdom og Fritid ønsker å ta diskusjonen om ungdoms påvirkningsmuligheter og hvordan medvirkningsprosessene best kan gjøres for å sikre overføring av makt. Er det gjennom 16-årig stemmerett, ungdomsråd eller ungdomsarbeid?

Med debatten ønsker vi å bevisstgjøre, skape diskusjoner og motivere ungdom til å ta initiativ i egen hverdag.

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Tid: Kl. 19.00 – 20.00, 24.august

Moderator: Gabrielle L. Gjerdset, styreleder SiO og tidl. politisk sekretær i UngOrg

Debattanter:

Adelina Trolle Andersen, debattjournalist Aftenposten Si ;D

Hanna Huseklepp, nestleder i Ungdom og Fritid

Rode Hegstad, styrelder i LNU

Program og mer informasjon kommer.