Ungdomsråd i kommunen

Fra denne høsten skal alle kommuner ha et ungdomsråd. Fritidsklubbene og ungdomshusene er demokratiarenaer som har ungdoms medvirkning som grunnsten i arbeidet som gjøres der.

Fritidsklubber og ungdomshus er tradisjonelt en av de aktørene som rekrutterer flest ungdommer til ungdomsrådene. Det er viktig med tanke på en bred og mangfoldig representasjon i rådene. Vi anbefaler derfor at dere inviterer de folkevelagte politikerne som har ansvar for fritidsklubbene i deres kommune, til en omvisning og introduksjon av fritidsklubben, aktiviteten på huset og deres arbeid.

Pålagt med ungdomsråd i kommunen

Når kommunestyret nå skal konstituere seg, skal det også velges et nytt ungdomsråd i kommunen og i fylket. Stortinget har i den forbindelse vedtatt at alle kommuner og fylker må ha et ungdomsråd. Dette er regulert gjennom Kommuneloven §5-2. Det er også utarbeidet en egen forskrift for arbeidet til ungdomsrådene.

Les hele den nye forskriften.

Hva er ungdomsaktuelle saker?

Ungdom og Fritid har vært særlig opptatt av at ungdommene selv skal kunne få sette dagsorden og definere hva som er ungdomsaktuelle saker. Vi oppfordrer også fritidsklubbene til å mene noe om hva som er tilstrekkelig sekretariatshjelp for et ungdomsråd for å sikre god medvirkning.

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har også utarbeidet en veileder for ungdomsråd.

23.09.2019