Ungdomssamling «Bli med å drøm»

«Stort engasjement, verdifulle prosesser og gode samtaler, gjennom en helg med et tett program». Sånn oppsummerer vår egen kulturkonsulent, Marit Bredesen, helgens begivenhet.

Pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid (KK) er et samarbeidsprosjekt Ungdom og Fritid, UKM og Norsk Kulturskoleråd arrangerer. Helgens samling ble avholdt på Lillehammer med tittelen «Bli med å drøm», som var første gang deltagerne fikk møtes fysisk. 31 unge og voksne var samlet, der de 16 ungdommene representerte lokale ressursgrupper fra fire forskjellige kommuner, som deltar i prosjektet. Fleire av ungdommene sitter også i de kommunale ungdomsrådene i sine hjemkommuner. Målet med samlingen var å skape gode arenaer for medvirkning. Ungdommen og kurslederne hadde spesielt fokus på ideutvekslinger og ikke minst metoder for å implementere medvirkning, slik at ungdom skal få en reell mulighet til å få være med og utvikle kulturtilbudet i kommunen.

Ungdom og Fritids hjørnesteiner Relasjon, ressurs og relevans i medvirkningsarbeid med ungdom, ble spesielt løftet frem, der både Marit Bredesen (kulturkonsulent) og Linn Hattvang (kurskoordinator ungdomsledelse) hadde innlegg og workshops. Medvirkning er kjernekompetansen til Ungdom og Fritid, og ikke minst fritidsklubbfeltet. I løpet av helgen fikk Marit og Linn vist litt av arbeidet og snakket om modellen for god ungdomsmedvirkning som bygger på praksiskunnskap fra ungdomsarbeidere og ungdom selv. Begge har en bred verktøykasse og lang erfaring med å kjøre slike medvirkningsprosesser. Ungdommene fikk også arbeide kreativt med å lage sitt drømmeprosjekt – der de skulle visualisere lokale samarbeid mellom kulturskole, UKM og fritidsklubber/ungdomshus.

Samarbeidet

Koordinert kulturarbeid er et pilotprosjekt i fire kommuner der fritidsklubbene, UKM og kulturskolene jobber sammen for å skape et best mulig tilbud for ungdom. Gjennom prosjektet jobbes det med lokale prosesser for å få til samarbeid på tvers av kulturtilbud og kommuner. Prosjektet har sterk ungdomsmedvirking i prosessen for å løfte hvordan ungdommen selv kan inkluderes i lokale prosjektarbeid. KK (koordinert kulturarbeid) ønsker å se på felles løsninger til lokalt kulturarbeid for og med barn og unge. Der ungdommens ønsker og behov blir kartlagt, for å gi et tilbud som både er relevant og av høy kvalitet. Deltagerkommunene i prosjektet er Arendal (Agder), Kongsberg (Viken), Melhus (Trøndelag) og Sola (Rogaland).

Videre planlegging

På tredje og siste samlingsdag fikk ungdommene innblikk i hva det nasjonale pilotprosjektet innebærer og konkrete mål for prosjektet. De ble invitert med i planlegginga av en konferanse med og for deltakende kommuner. Der ungdommen selv fikk utforme rammene for den kommende konferansen. Hvem skal inviteres, hvilket innhold konferansen skal ha og hvordan den skal organiseres? Det skal etableres en arbeidsgruppe bestående av ungdom og prosjektledere som jobber videre med planleggingen av konferansen som finner sted i mars 2022.

Et filmteam fra Høgskolen i Innlandet gjorde opptak på samlingen, og skal produsere noen korte promoteringsfilmer, som skal brukes videre.

Vi ønsker å takke alle ungdommene, lokale prosjektledere og medarrangører for en flott helg!

På gjensyn :D

22.09.2021