Utredning om fritidsklubbenes rolle og funksjon

Endelig kommer utredningen om fritidsklubbenes rolle og funksjon. Hvorfor er den så viktig?

I november 2020 lanserte regjeringen en samarbeidstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier.

Strategien fikk navnet Like muligheter i oppveksten. I denne strategien er det 65 tiltak hvor tiltak 41 omhandler fritidsklubber.

 

Viktig oppdrag

«BFD/Bufdir vil gjennomføre en utredning om fritidsklubbenes og ungdomshusenes rolle og funksjon, hvor spørsmål om formål, samfunnsnytte, kompetanse, kvalitet, utbredelse og finansieringsmodell inngår».

 

Arbeidet så langt

I oktober 2022 igangsatte Barne- og familiedepartementet (BFD) arbeidet med denne utredningen og forskningsinstitusjonen NTNU Samforsk fikk oppdraget med å levere utredningen.
*Utredningen er forsinket

 

Første av sitt slag

Ungdom og Fritid er utrolig spente på utredningen som kommer, dette er den første av sitt slag og vil bety mye for det politiske fokuset på vårt felt i årene som kommer. Vi kommer til å følge opp utredningen tett når den kommer og samarbeide med regjeringen om hvordan den skal følges opp.

 

Vi kommer til å dele utredningen og dens funn med medlemmene våre så fort den foreligger. Utredningen vil også blant annet være et fokus på Landskonferansen i november hvor de som deltar kan få mye mer inngående informasjon om hva utredningen har kommet frem til.

 

10.06.2023