Utvider åpningstid grunnet lærerstreik 

Partene har fortsatt ikke kommet til enighet i lærerstreiken. Nå utvider flere fritidsklubber sine åpningstider for å gi barn og unge mer tid sammen på trygge møteplasser. 

 

Til tross for ni timers mekling i helgen kom ikke partene, KS og Utdanningsforbundet, til enighet om en lønnsavtale for lærere. Det betyr at lærerstreiken som har vart fra 20. juni fortsetter med gradvise uttak av streikende. Når ytterligere 400 lærere tas ut i streik denne uka vil det totale antallet være på 8450. Det har store konsekvenser for hverdagen til ungdommer.   

Et trygt sted å være  

Barn og unge tilbringer sin tid på tre arenaer: på skolen, i hjemmet og på fritidsarenaer. Når tiden de tilbringer på skolen minker eller forsvinner, minker eller forsvinner også den sosiale kontakten de har med voksenpersoner og jevnaldrende på et trygt møtested. Denne kontakten er viktig for at barn og unge skal ha en god psykisk helse med opplevelser av tilhørighet, mestring, mening, trygghet, deltakelse, fellesskap og utvikling.  

Heldigvis ser vi at flere klubber nå utvider sine åpningstider, og i noen tilfeller aldersgrenser, for å sikre at barn og unge påvirket av streiken nettopp får tilgang på trygge møteplasser der de kan treffe jevnaldrende med trygge voksenpersoner til stede i det som skulle ha vært skoletid.  

Et eksempel er Tromøy fritidsklubb som nå er åpen for ungdomsskoleelever hver ukedag fra kl. 10.00-14.00. Her får ungdommer med lærere tatt ut i streik tilbud om lunsj og leksehjelp frem til streiken er over. Andre eksempler inkluderer TimeOut Askim, Ungdommens Kulturhus Mysen, play fritidsklubb og Rykkinn fritidshus.  

Utvid åpningstidene  

Denne lærerstreiken har to kjennetegn: den har vart lenge, og den rammer skjevt. Ettersom lærere gradvis har blitt tatt ut i streik har det store flertallet av elever ikke merket stort til streiken, mens et fåtall ikke har hatt undervisning siden juni.  

Denne streiken skjer heller ikke i et vakuum. Derimot kommer den i etterkant av to år med pandemi der barn og unge rapporterte at det de savnet mest var fritidsaktiviteter og møteplasser der de kunne tilbringe tid med jevnaldrende. 

Nå som skolen for enkelte ikke blir et naturlig møtested, oppfordrer vi våre medlemsklubber til å utforske mulighetene for å utvide åpningstid, og til å tilpasse et utvidet tilbud til streikerammede ungdommer i dialog med kommune og brukere. Slik kan enda flere klubber bidra til å motvirke de negative konsekvensene lærerstreiken har på ungdom.