Vinner av Ungdom og Fritids pris 2018

Kommunale fritidsklubber og ungdomshus har høy andel unge frivillige. Årets vinnere av Ungdom og Fritids pris er et eksempel på hva ung frivillighet kan bety for ungdommer i nærmiljøet.

Vi ønsker å gratulere vinner av Ungdom og Fritids pris 2018:
Ungdom på E@Internettkafeen i Inderøy, Trøndelag

Årets prisvinner er ikke mindre enn 18 ungdommer som sammen har ansvar for drift av fritidsklubben sin i Inderøy kommune.

– Dette tilbudet har stor grad av ungdomsmedvirkning. Det er et eksempel på ungdom som bidrar til at ungdommene i nærmiljøet får et godt sted å være på fritiden. Gjennom arbeidet de gjør viser de inkludering, samarbeid og mestring i praksis – disse ungdommene er en investering i framtiden, sier sentralstyremedlem i Ungdom og Fritid, Annenth Vijayaindra (17). Han sitter i juryen som har plukket ut vinneren blant rekordmange nominasjoner.

Ungdom og Fritid mener regjeringen, i lys av en ny frivillighetsmelding, bør se til fritidsklubbene og eksempler som dette. Ved å ha tillitt til ungdom skapes engasjement, handlekraft og muligheter.
– Ingen kjenner ungdoms behov bedre enn ungdom selv, og ved å la de få en betydningsfull rolle i sin egen hverdag blir tilbudene mer relevant og oftere besøkt, sier Vijayaindra.

E@Internettkafeen driver ungdommene kafé, samarbeider med andre bedrifter og de har middagstilbud til elever. De har vært med å arrangere prosjekter knyttet til forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme og psykisk helse. De har også arrangert klubbturer, konserter, utstillinger, dialogmøter, sommerfest, tegneverksted, velkomstfest for nye innbyggere, fiksekveld og bingo.

-Jeg er både imponert, stolt og takknemlig for engasjementet til disse ungdommene og jeg opplever at de legger inn mye mer enn  «det vanlige i klubbarbeidet». Noen har holdt på i mange år og andre er nye i år. Det er slik vi bygger broen videre, sier Hilde Woxen, som har nominert årets vinnere.

08.04.2018