Vinner av Ungdom og Fritids pris

Hva får du når du blander erfaring, driv, kreativitet og ungdomsforståelse? Vinneren av Ungdom og Fritids pris. Prisen i 2017 går til Margit Halvorsen fra Sandnes.

Margit Halvorsen har ansvar for ungdomsklubbene Ganddal, Riska og Bogafjell i Sandnes Kommune. Hun har jobbet i 30 år med ungdom i Sandnes og Time kommune.

I juryens begrunnelse står det blant annet:
Årets prisvinner begynte sin karriere som ungdomsarbeider i en deltidsstilling for 30 år siden. Etter noen år ble det til en 100 % stilling, selv om hun neppe bare jobber normaluke på 37,5 timer.

Margit er en institusjon i seg selv – kjent langt utover sine klubbvegger. Hun er ikke redd for å dele sin kompetanse og erfaringer med andre – til stor glede og nytte for mange som jobber innen feltet.

Margit har kunnskap om hva ungdom ønsker og trenger og hun evner å spille på lag med ungdom slik at de får ting til å skje. Hun er en sterk pådriver for UKM og for at ungdom skal få uttrykke sin egen kultur. Hun jobber for kompetanseheving i feltet og har i tillegg til å være kursholder for Ungdom og Fritid, vært med å utvikle kursene.

Med sin positivitet, nysgjerrighet, stå-på-vilje og omsorg for andre, er årets prisvinner en respektert og godt likt samarbeidspartner for mange. De fleste som jobber i samme region vet hvem Margit er.