Vi trenger din hjelp

Vi gjennomfører en spørreundersøkelse om Ungdom Fritids frifondsordning, og dine svar er viktige.

Ungdom og Fritid kartlegger for tiden hvilken betydning Ungdom og Fritids frifondsmidler har for våre medlemsklubber. Dette gjør vi fordi vi vet at det fra 2022 vil gjøres endringer i Frifond-ordningen sentralt som vil ha betydning både for oss som organisasjon og for våre medlemmer.