Bemanning og innhold i en digital fritidsklubb 

Kulturenhetens digitale fritidsklubb ble opprettet etter initiativ fra enkeltansatte med kompetanse og erfaring med plattformen Discord. Serveren er bemannet av ansatte i Ung Kultur Trondheim i tidsrommet 10:30-22:00 på hverdager og ansatte fra alle klubbene inngår i en felles turnus. 

Skrevet av: Jonas Bugtene Boulifa, Pål Tore Holten og Runar Nilsen Wiktil, Ung Kultur Trondheim, 

Når klubbene måtte stenge på grunn av det pågående virusutbruddet har ansatte blitt utfordra på å omstille seg til nye arbeidsoppgaver raskt. God ledelse og stor frihet for ansatte til å iverksette tiltak på tvers av avdelinger har vært en forutsetning for å lykkes med dette. Initiativtakerne har vært dyktige til å involvere og gi opplæring i de tekniske løsningene til sine kollegaer. Det er viktig å presisere at digitalt ungdomsarbeid ikke er en erstatning for øvrige ungdomstilbud, men en  utvidelse av det vi allerede gjør. 

Moderering og personvern 

Ved bruk av plattformer som muliggjør anonymitet er det viktig å være forberedt på at det kan oppstå situasjoner hvor dette er problematisk. Derfor er aktiv moderering en suksessfaktor ved driften av et slikt tilbud. Persondata behandles i henhold til GDPR, og det opplyses om den enkeltes rettigheter i forbindelse med at man knytter seg til serveren. Det må kommuniseres tydelig at plattformen man bruker er å regne som offentlige rom, og sensitive opplysninger bør ikke postes på åpne kanaler. Derimot bør ungdom oppfordres til å kontakte ansatte med direktemelding, og samtaler kan gjennomføres i lukkede stemmekanaler. I slike sammenhenger skal det være minimum to voksne tilstede. 

Bemanning av og innhold i den digitale fritidsklubben

Kulturenhetens digitale fritidsklubb ble opprettet etter initiativ fra enkeltansatte med kompetanse og erfaring med plattformen Discord. Serveren er bemannet av ansatte i Ung Kultur Trondheim i tidsrommet 10:30-22:00 på hverdager og ansatte fra alle klubbene inngår i en felles turnus. I utgangspunktet vil det være seks ansatte på jobb hver dag. To ansatte på formiddag, og fire ansatte på kveld. Størrelsen på serveren danner grunnlaget for bemanningsbehovet. Målet er at vi skal kunne gjennomføre aktiviteter, moderere og være tilgjengelig for ungdom i åpne stemmekanaler samtidig. 

Serveren er som en tradisjonell fritidsklubb delt opp i forskjellige rom med ulikt innhold. Det finnes egne chattekanaler for blant annet gaming, bildedeling, rollespill, leksehjelp, musikk osv. Disse kanalene kan være både tekstkanaler og stemmekanaler. Vi har en egen kanal for forslag til aktiviteter hvor alle godkjente medlemmer av serveren kan komme med sine forslag til hva de ønsker gjennomført på serveren. Ungdommer som er interesserte i å ta på seg ekstra ansvar har mulighet til å bli moderatorer. Vi jobber aktivt for å bygge opp trygge ungdomsmoderatorer. 

 Ungdomsmedvirkning 

I tidsrommet hvor serveren ikke er bemannet styres den av ungdommer som har fått tildelt en rolle som moderatorer. Ungdom får også i oppdrag å selv følge opp de ønskene som kommer til serveren. For eksempel har det blitt etablert en gruppe som har fått ansvaret for å drifte en Minecraft-server. Ofte er den tekniske kompetansen høyere hos ungdom enn hos voksne, og dette drar fellesskapet nytte av. Her har vi gitt fritt spillerom til ungdommene, men dekker eventuelle kostnader og bidrar ellers der det trengs.