Budsjetthøring, Familie- og kulturkomiteen

Ungdom og Fritid mener det er veldig bra at regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Dette er en ordning som mange av våre medlemmer nytter godt av. Men vi mener regjeringen bør øke denne ordningen enda mer, og i tillegg utvide den slik at også de 90 kommunene i Norge som IKKE har noen åpne møteplasser for ungdom oppmuntres til å opprette dette.

Regjeringen setter av 60 millioner til fritidskort for barn og unge. Dette gjør de for å realisere Fritidserklæringens mål om at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter. Problemet er at disse pengene kun går til å dekke deltakeravgift og kontingenter i organiserte fritidsaktiviteter. Vi mener regjeringen her ekskluderer 100 000 barn og ungdommer som bruker fritidsklubber og ungdomshus. Fritidskortet må også komme disse til gode.

I 2017 kom Europarådet med en anbefaling på ungdomsarbeid. Denne sier at vi må sikre finansiering, utvikling, lovverk og kompetanse for ungdomsarbeidet.

Departementet har ingen plan for oppfølging av denne anbefalingen og vi håper derfor at familie- og kulturkomiteen vil komme med en merknad slik at departementet faktisk følger opp denne anbefalingen.

Vi er skuffet over at barne- og familiedepartementet ikke har lyttet til våre innspill om regjeringens ungdomspanel. I statsbudsjettet skriver de at det er opp til de ulike departementene å ta stilling til hvilke saker de vi lbruke ungdomspanelet til. Vi mener at ungdommene selv må får bestemme hvilke saker som er «ungdomsaktuelle». Hvis ikke begrenser man deres rett til å bli hørt.

23.10.2019