Dagravner og snakketelefonen

Etter at fritidsklubbene i Lindesnes kommune måttet stenge, kan alle barn og unge fortsatt ringe klubbleder om de lurer på noe, er bekymret eller rett og slett bare vil prate litt.

Tekst: Anett Heierdahl Nordby, ved InClub fritidsklubb

I tillegg har det vært omorganisering i kulturenheten, så klubbarbeidere er nå er organisert under kommunens SLT koordinator og fungerer som dagravner ute.

De har følgende oppgaver:

  • Være rundt omkring i kommunen tilgjengelig for de som ønsker kontakt
  • Aktivt oppsøke områder som idrettsanlegg og samlingsplasser for ungdom
  • Informere om de nasjonale reglene for å forbygge og hindre smittespredning
  • Informere om snakketelefonen for ungdom
  • Informere tilbake til relevante i kommunen om hvordan ungdom har det og hva de er opptatt av

Dagravnene har i tillegg til de timene de på ettermiddag/kveldstid gjør som beskrevet i punktet over telefonvakt på nevnte snakketelefonen for ungdom. Alle ungdom på ungdomsskole og videregående skole i Lindesnes kommune har fått informasjon på sms om denne telefonen.

Dagravnene går på hverdager ute fra kl. 16.00 – 22.00, og snakketelefonen er åpen fra 17.00-22.00.

Klubbleder er med i arbeidsgruppen til SLT-koordinator som har møte på Teams en gang i uken, og her er også politi, NAV, LOS (elevtjenesten Mandal VGS), barnevern, rektorer fra ulike ungdomsskoler og videregående skole, utekontakt, familiens hus med. I dette forumet blir det diskutert tiltak for hva man kan gjøre for å hjelpe de ungdommene som har det ekstra vanskelig denne perioden.

03.04.2020